Решение экзаменационных задач № 1-64 дисциплины "Аудит"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

грошів за підзвітною особою обліковувалася дебіторська заборгованість у розмірі 100 грн.

Визначити характер порушення.  Скласти думку аудитора.

Решение: Нарушение - выдача под отчет работнику, у кот. была задолженность по ранее выданной суме (100 грн.). Авансовый отчет работник сдал вовремя (допускается срок сдачи авансового отчета 3 дня). Бухгалтер не должен был давать ден. ср-ва этому раб-ку.

Задача 32.

Фірма у першому півріччі 2004 р. придбала бухгалтерську програму „Бізнес-експерт", вартість якої склала 2000 грн. Витрати на її придбання та встановлення були відображені записом Д-т 93 К-т 631 - 2000.

Складіть думку аудитора.

Решение: Неправильно отражено приобретение. Необходимо корректировать завись ДТ 93 КТ 631 Сумма 2000 (СТОРНО)

1)приобретена программа ДТ 154 КТ 631 Сумма 1666,67

2) отражен налоговый кредит ДТ 641 КТ 631 Сумма 333,33

3) перечислены средства поставщику ДТ 631 КТ 311 Сумма 2000

4) зачислена на баланс программа ДТ 125 КТ 154 - 1666, 67 грн.

Затраты на приобретение и установку бух. программы отражаются на счете 92.

Задача 33.

Торгівельне підприємство нараховує резерв сумнівних боргів у розмірі 3% від загальної суми дебіторської заборгованості та відображає записом: Д-т 92 К-т 38.

Складіть думку аудитора.

Решение: Предприятие допустило ошибку при отнесении суммы резерва сомнительных долгов в состав административных расходов. Согласно П(с)БУ №16 «Расходы» (п.20), сумма отчисления в резервы сомнительных долгов относится в состав прочих операционных расходов. Согласно плану счетов, БУ отчислений в резерв сомнительных долгов ведется на счете 944 «Сомнительные и безнадежные долги». Т.о., предприятию необходимо сторнировать запись Д-т 92 К-т 38 и произвести начисление резерва проводкой: Д-т 944 К-т 38.

Задача 34.

В ході інвентаризації каси була виявлена нестача на суму 1330 грн. При цьому був складений акт, винуватцем за витрату була визнана касир. Бухгалтером на цю суму була зроблена проводка: Д-т 947 „Нестачі та втрати від псування цінностей" К-т 301 „Каса в національній валюті".

Скласти думку аудитора.

Решение: Предприятием не было произведено возмещение ущерба. Предприятия должно произвести записи:

1)  Д-т 947 К-т 301 – списана недостача денежных средств по кассе.

2)  Д-т 375 К-т 716 – недостача по кассе отнесена на кассира

3)  Д-т 661 К-т 375 – недостача денег по кассе удержана из заработной платы кассира.

Задача 35.

Згідно з випискою банка від 14.07.2004 р. з поточного рахунку було отримано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 16.07.2004 р., частково виплачена 18.07.2004 р., решта - 19.07.2004 р.

Визначте порушення касової дисципліни.

Решение: Нарушение состоит в том, что кассир оприходовал ден.ср-ва на выплату з/пл не 14.07 (согласно выписке банка), а 16.07.

З/пл можна выплачивать в течении 3-х дней со дня оприходования денег в кассе. Необходимо было выплатить з/пл до 17.07., а в реальности выплата продолжалась до 19.07.

Штраф- 1500*5=7500грн.

Задача 36.

У підприємства встановлено ліміт каси - 100 грн.

7.07. на кінець робочого дня фактичний залишок грошів у касі склав - 105 грн.

8.07. та 9.07. рух грошових коштів у касі не відбувався.

10.07. в касу було прийнято по прибутковому касовому ордеру №58 -20 грн.

11.07. готівка здана до банку.

Розрахувати штрафні санкції за порушення касової дисципліни.

Решение: Нарушение:

1.  превышение лимита денежных средств на конец рабочего дня в сумме 5 грн.

2.  8.07. и 9.07. сумма превышения необходимо было сдать в банк.

3.  10.07. приняли еще 20 грн.– превышение лимита равно 25 грн.

Задача 37.

Підприємством у березні 2004 р. було придбано 5 калькуляторів на суму 150 грн., у тому числі ПДВ - 25 грн. В бухгалтерському обліку зроблені наступні записи, грн.:

Д-т 22 К-т 631 -125;

Д-т 641 К-т 631 -25.

Складіть думку аудитора.

Решение:Предприятие ошибочно отнесло калькуляторы в состав МБП, а нужно было отнести в состав необоротных материальных активов. Необходимо сделать записи:

Дт 22 –Кт631 = 125;Дт 112 – Кт631 = 125; Дт 641– Кт 631 = 25;

Задача 38.

У ході проведення інвентаризації в січні 2004 р. на підприємстві були виявлені надлишки та недостачі ТМЦ різних найменувань у різних матеріально відповідальних осіб. На підставі цих даних бухгалтерія провела взаємний залік надлишків і недостач у тотожній сумі. Загальна сума недостач становила 357 грн., надлишків - 557 грн. Результати інвентаризації були відображені запасом: Дт 20 - 719 - оприбуткування надлишків на суму 200 грн.

Складіть думку аудитора.

Решение: Так как разные материально ответственные лица и наименование ТМЦ необходимо было отразить в учете:

947 – 20 – 357 грн. Списана недостача запасов

20 – 719 – 557 грн. Установлен излишек

791 – 947 – 357 грн. Отнесена недостача на фин результат

719 – 791 – 557 грн. Отнесена сумма дохода

791 – 441 – 200 грн. Отражена прибыль

Задача 39

Під час аудиту розрахунків з підзвітними особами виявлено авансовий звіт (витрати на відрядження - 162 грн.):

залізничний квиток на 12 вересня 2004 р. - 11 грн.; залізничний квиток на 15 вересня 2004 р. — 11 грн.; рахунок готелю від 13-14 вересня 2004 р. - 50 грн. Добові- 18*5=90 грн.

Бухгалтер списав витрати: Д-т 92 „Адміністративні витрати" К-т „Розрахунки з підзвітними особами" - 162 грн.

Складіть думку аудитора та назвіть облікові регістри, які використовуються при аудиті розрахунків з підзвітними особами.

Рішення: Іванов був у відрядженні 4 дня, тому добові – 18*4 = 72, сума витрат на відрядження= 72+11+11+50=144 грн

Задача 40.

У ході аудиту касової дисципліни були виявлені наступні факти:

1)    відсутність   договору   з   касиром       про   повну   матеріальну відповідальність;

2)    встановлено   факт   заміни   касира   та   відсутності   акту   про інвентаризацію,

3)  прибуткові та видаткові касові ордера оформлені невірно

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Аудит
Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
145 Kb
Скачали:
0