Ознайомлення з середовищем VBA. Вивчення вбудованих функцій, страница 2

End Sub

Private Sub CommandButton6_Click()

If TB2.Text = "" Then MsgBox "!!!Невозможно!!!"

If TB2.Text = 0 Then MsgBox "!!!Невозможно!!!"

If TB2 = 0 Then TB3.Text = "" Else TB3.Text = Val(TB1.Text) Mod Val(TB2.Text)

End Sub

Private Sub TB1_Change()

If Len(TB1.Text) > 12 Then MsgBox "Превышено максимальное количество символов"

End Sub

Private Sub TB2_Change()

If Len(TB2.Text) > 12 Then MsgBox "Превышено максимальное количество символов"

End Sub

Додаткове завдання:

Записати косинус заданого числа у градусах

Для перевода: Градуси  = радіани/180*Пи

Звідси:

Private Sub CommandButton7_Click()

TB7.Text = Cos(180/3.14)*Val(TB6.Text)

End Sub

Висновок:

Ми вивчили лекційний матеріал зі створення користувальницьких макросів і ме­тодичні вказівок до лабораторної роботи, відповіли на контрольні запитання й виконали контрольні завдання, підготували звіт з виконання роботи, створили макрос за допомогою VBA.