Правова регламентація створення, функціонування та припинення повного товариства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний економічний університет

Реферат

На тему «Правова регламентація створення,

функціонування та припинення повного товариства»

Перевірила:                                                                               Виконав:

к.е.н.                                                                                          студент 3 курсу

Попова Світлана Миколївна                                                    1 групи

                                                                                                  Самошкін Д. О.

Харків, 2006
Зміст

Вступ                                                                                                                      3

1. Поняття повного товариства та його загальна характеристика                       4

2. Порядок створення повного товариства та управління ним.

Засновницький договір та вимоги до нього                                               5

3. Державна реєстрація повного товариства                                                    7

4. Вихід учасника з повного товариства та особливості такого виходу        11

5. Припинення повного повного товариства                                                   13

Висновок                                                                                                           17

Список використаної літератури                                                                           18


Вступ

На мою думку, питання створення, функціонування та припинення повного товариства є досить актуальним, бо питання створення нового підприємства та налагодження відносин між самим підприємством та контактною аудіторією підприємства є завданям першочерговою важності.

Така правова форма організації підприємства як повне товариство здатна надати підприємству «бонус» у вигляді додаткової довіри контактної аудиторії до підприємства.

Повне товариство за своїми правовими характеристиками відноситься до категорії об’єднань осіб, а не капіталів.

Сьогодні така форма організації як повне товариство викликає великий інтерес перш за все у кредитно-грошовії сфери, прикладом слугують ломбарди.

Мета моєї праці висвітити правові норми створення, функціонування та припинення повного товариства користуючись чинним законодавством України.

Виходячи з того, що останнім часом у господарському праві України відбулися важливі зміни: це і прийняття нового Господарського кодексу України, і прийняття Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та інші зміни у господарському законодавстві, викликають інтерес нові відносини які виникають при створені, функціонуванні та припиненні повного товариства.


1. Поняття повного товариства та його загальна характеристика

Повним товариством згідно зі ст. 66 Закону України "Про господарські товариства" визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

За своїми правовими характеристиками повне товариство відноситься до категорії об’єднань осіб, а не капіталів. Для цього товариства мають значення не тільки капіталовкладення його учасників, але й особиста підприємницька діяльність кожного з них, що здійснюється від імені й в інтересах товариства.

Повне товариство може бути створено двома і більше учасниками. Максимальна їх кількість не обмежена, але на практиці в склад таких товариств в середньому входить від 2 до 5 осіб.

В повному товаристві не формується статутний фонд, вклади учасників становлять складений капітал, розмір і порядок створення якого визначається виключно самими учасниками. Така риса є однією з основних переваг повного товариства, оскільки не потребує від учасників акумуляції значних капіталів при створенні товариства.


2. Порядок створення повного товариства та управління ним. Засновницький договір та вимоги до нього

В першу чергу учасники повного товариства повинні виконувати усі вимоги чинного законодавства при створенні повного товариства

Похожие материалы

Информация о работе