Оцінка конкурентноздатності продукції ВАТ «ХТЗ»

Страницы работы

Содержание работы

ВИСНОВКИ

Вибір напрямку розвитку починається з пошуку відповідей на три питання: куди компанія повинна йти, як зміниться ситуація в галузі в майбутньому і як ця зміна позначиться на положенні компанії.

Відповісти на них допомагає  ясно сформульоване стратегічне бачення – необхідна передумова стійкого стратегічного  лідерства.

Бачення необхідне для ефективного керівництва і прийняття відповідальних рішень, воно орієнтує організацію на майбутнє, визначає пріоритетні потреби покупців і види діяльності, а також довгострокову конкурентну позицію підприємства.

“Стратегічне бачення – це не винахід помітного девізу, а міркування про шлях досягнення успіху.”[18, с29] Формування бачення означає вибір сфери діяльності і шляхи розвитку підприємства.

Для розробки стратегії розвитку підприємства недостатньо наполегливості, творчого підходу і власної думки, необхідний також грунтовний аналіз, інакше стратегія виявиться нежиттєздатною.

При створенні стратегії інвестування варто враховувати наявність в підприємства відповідних ресурсів, компітенції і можливостей для ефективної реалізації обраної стратегії. Якщо в підприємства є які-небудь унікальні  ресурси чи конкурентні переваги – вони стануть ядром майбутньої стратегії.

Стратегія розвитку є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства і являє собою поєднання ресурсів і навичок організації, її можливостей і ризику, що виходять з навколишнього середовища, що діє у сьогоденні і майбутньому, при яких організація сподівається досягти своєї основної мети

Чим краще стратегія відповідає внутрішньому і зовнішньому середовищу компанії, забезпечує конкурентну перевагу, підвищує продуктивність, тим більше в неї основ досягти успіху.

Крім того, стратегія повинна відповідати нормам етики, інакше стратегія не пройде тест на етичну спроможність. Етичність означає не просто діяльність у рамках закону. Етичність і моральні норми вище законів і формулюються в критеріях відповідальності і зобов'язань.

Аналіз як теоретичної, так і практичної  роботи з представленими типовими стратегіями, стратегіями підприємств що розвиваються стосовно до сучасних умов, приводить до наступних висновків: застосовувати подібні стратегії можна і потрібно, але тільки за умови їхньої глибокої адаптації до української специфіки. Гарний стратегічний результат, як правило, можна одержати тільки у випадку адекватної унікальної адаптації тієї чи іншої стратегії до даної конкретної ситуації, тобто конкретна бізнес-ситуація практично завжди вимагає саме унікальної мо­дифікації конкретної стратегії.

Позитивний ефект від типових стратегії можна досягти в резуль­таті досить довгої, напруженої і творчої роботи команди висококваліфікованих професіоналів, у яку обов'язково повинні вхо­дити як серйозні фахівці зі стратегічного керування, так і дійсні знавці саме даного конкретного бізнесу.

Хотілося б відзначити, що  продукція, вироблена  ВАТ «ХТЗ», на сьогоднішній день є досить необхідна. Це пояснюється, з одного боку, стабільним рівнем потреби в цьому виді продукції, а з іншого боку - невеликою кількістю виробників такої продукції. ВАТ «ХТЗ» не обмежується наявними ринками збуту і  реалізує свою продукцію на ринках країн СНД і зарубіжжя. Для стабільного одержання прибутку вже укладені і плануються нові довгострокові договори на постачання продукції, що випускається. Це дасть можливість раціонально використовувати виробничі потужності підприємства і згладити сезонні коливання попиту на продукцію.

У  роботі дана оцінка конкурентноздатності продукції, що випускається , у т.ч. і в порівнянні з німецькими аналогами . Досліджено можливі ринки збуту, розраховані можливі обсяги, що може випускати ВАТ  «ХТЗ».

 Показано, що вкладені за власний рахунок інвестиції дадуть економічний ефект і швидко окупляться всі капитльні витрати . Усе це дозволить переконати інвесторів зі сторони – німецької фірму «Дойц АГ» і тісне співробітництво з ВАТ «ХТЗ» дасть можливість збільшення прибутку на 2003 рік в порівнянні з 2002 роком.

Для визначення фінансового стану підприємства і рівня конкурентноздатності проведений аналіз господарської діяльності ВАТ «ХТЗ»  за 2001-2002 рік, а саме:

·  горизонтальний і вертикальний аналіз балансу;

·  аналіз ліквідності балансу ;

·  аналіз відносних показників ліквідності;

·  абсолютних і відносних показників фінансової стійкості;

·  аналіз показників рентабельності.

Особлива увага була приділена виявленню залежності обсягів продажу по періодах від зміни цін на продукцію, що випускається. Виявлено залежність між зниженням ціни реалізації продукції і ростом попиту, наслідком чого з'явилося збільшення обсягів продажу.

Одним з найважливіших факторів підвищення рівня виробництва на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості, якості (технічний стан), асортименті і повне їхнє використання. Проведений аналіз виявив позитивну тенденцію росту основних фондів у розглянутому періоді.

На рівень одержуваного від діяльності підприємства прибутку безпосередній вплив зробило збільшення обсягів реалізації продукції.

Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності є узагальнюючими. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.

Рівень цих показників тісно зв'язаний з обсягом реалізованої продукції. Це значить, що прибуток, а відповідно і рівень рентабельності носить  сезонний характер. Абсолютні фінансові показники ВАТ “ХТЗ” у 2002 році значно покращились, також перевищують нормативні значення відносні показники фінансової стійкості. Однак у підприємства залишається проблема з нестачею власних обігових коштів, що не дозволяє досягнути абсолютної фінансової стійкості.

Рентабельності власного капіталу ВАТ “ХТЗ” , яка показує скільки грошових одиниць чистого прибутку принесла кожна грошова одиниця, вкладена власниками  підприємства,  склала 6%.

Після проведення аналізу господарської діяльності підприємства, дотримуючись основної мети ВАТ “ХТЗ”, що полягає в  збільшенні обсягу реалізації продукції, нарощуванні обсягів виробництва і  занятті ведучого положення на ринку, запропоноване використання стратегії концентрованого росту, а саме стратегії посилення позиції на ринку за рахунок зниження ціни реалізуємої продукції, та підняття якості останьої.

Для досягнення цієї цілі передбачено завантажити виробничі потужності підприємства, які на даний час простоюють.

Похожие материалы

Информация о работе