Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової інформації», страница 3

·  розробку конструкції сторінки видання (розрахувати розмір сторінки (розвороту) видання, визначити орієнтацію і заповнення сторінки, розміри полів, вибрати число стовпчиків, варіант розташування ілюстрацій, поліграфічних елементів, сіткову структуру сторінки);

·  вибір і обґрунтування параметрів шрифту основного тексту (гарнітури, накреслення, кегля, інтерліньяжу, використання трекінга і кернінга);

·  вибір і обґрунтування параметрів форматування абзаців (абзацний відступ, виключка, відбиття до і після абзацу, кількість послідовних рядків з переносом слів, тип переносу, міжлітерні та міжсловні інтервали);

·  вибір і обґрунтування параметрів заголовків і допоміжного тексту (таблиць, підрисункових підписів, епіграфів, виносок, посилань та ін.);

·  складання видавничої специфікації;

·  вибір і обґрунтування програми верстки з урахуванням завдання;

·  розробку стилів для публікації, що розробляється;

·  створення шаблонів-сторінок і шаблона документа;

·  верстку видання (розміщення тексту, ілюстрацій, буквиць, лінійок, рамок, плашок, точна підгонка матеріалу в заданий об'єм і т.п.);

·  редагування (коректура) – перевірка орфографії і граматики, перевірка «коридорів» та інших помилок верстки;

·  друк оригінал-макета видання на принтері (або фрагмента, характерних сторінок для видання великого об'єму);

·  написання пояснювальної записки до курсової роботи.

5.2 Підготовка тексту

Підготовка текстової інформації публікації може здійснюватися різними шляхами в залежності від об'єму і виду авторського матеріалу:

·  складання за допомогою клавіатури в текстовому процесорі або програмі верстки;

·  сканування надрукованого тексту з оптичним розпізнаванням символів;

·  перетворення текстової інформації у формат, що використовується програмою верстки.

При ручному складанні слід дотримуватися загальних правил набору тексту:

·  міжсловні пробіли повинні дорівнювати одному символу пробілу;

·  абзацні відступи повинні бути однакові у всьому тексті;

·  переведення рядка набирати тільки наприкінці абзацу;

·  дотримуватись граматичних правил переносу слів;

·  розділові знаки набирати без відступів попередніх слів;

·  правильно набирати спеціальні знаки: дефіс, тире, лапки, дужки, числа, математичні символи, скорочення, формули, таблиці.

Заголовки, цитати, примітки, написи та інший допоміжний текст позначити шрифтовими виділеннями (прописними, напівжирним, курсивним або підкресленим накресленням).

Виконати перевірку граматичних і синтаксичних помилок (засобами комп'ютерних програм, при необхідності використовувати ручне редагування).

5.3 Підготовка ілюстрацій

Підготовка ілюстрацій у публікації повинна здійснюватися в залежності від об'єму і виду авторського матеріалу з урахуванням економічних показників підготовлюваного видання. Студент повинен просканувати матеріал, або нарисувати його, обґрунтувати вибір колірних показників і підготувати його до верстки у виданні.

5.4 Розробка шаблона і технологія верстки

У комп'ютерному додрукарському процесі поняття верстки містить у собі як оформлення текстових матеріалів, так і об'єднання тексту з ілюстраціями в остаточно підготовлений макет видання – оригінал-макет.

У програмі верстки створюються шаблони-сторінки, які містять сіткову структуру і елементи сторінки, що повторюються на всіх сторінках; розробляються набори стилів символів і абзаців, що відповідають кожному типу текста (основний текст, нумеровані і маркіровані списки, заголовки, підписи, примітки, колонтитули та ін.); створюється шаблон документа (особливо важливий для періодичних і серійних видань).

Оформлення тексту містить:

·  вибір гарнітури шрифту основного і допоміжного текстів;