Особливості формування інвестиційної стратегії. Спрямованість стратегічного інвестування. Джерела інвестування. Проектний аналіз реальних інвестицій, страница 8

Формули для розрахункової частини соціального ефекту наступні: 

1. Зниження трансферних виплат по безробіттю (ΔЗ1):

  ,                 (5.6)

 де КР - кількість нових створюваних робочих місць, шт.;

Пср - середній розмір трансферту з безробіття за період, грн.

2. Економія фонду соціального страхування і пенсійного фонду (ΔІЗ):

 ,      (5.7)

де ΔКЛ - зменшення кількості працівників, що одержують пільгові пенсії і путівки, чіл.;

ЗП - середній розмір пільгових пенсій і путівок на один працівника, грн.

3. Підвищення працездатності за рахунок поліпшення умов роботи (ΔЗ2):

 ,                   (5.8)

де КП - кількість працівників, для яких умови роботи поліпшуються, що буде сприяти підвищенню їхньої працездатності, чіл.;

ППІ   -   середній   приріст   продуктивності   роботи   одного   працівника, грн. /чіл.

4. Зниження травматизму і професійних захворювань (ΔСЗ):

ΔСЗ = ΔФ х ЗВП + ПО,            (5.9)

де ΔФ - збільшення реального фонду часу в зв'язку з можливим скороченням кількості лікарняних листів (за період), ч.;

ЗВП - розмір заробітної плати й інших виплат (за період), грн./ч.;

ПО - допомогу на оздоровлення, грн.

5. Економія   від  скорочення   кількості  працівників,   що  одержують спеціальне дієтичне харчування (ΔЗ5)

ΔС5 = ΔКП х Н х ДП,            (5.10)

де ДКП    -    кількість    працівників,    що    перестануть користатися спеціальним дієтичним харчуванням, чіл.;

Н - норма витрат на забезпечення одного працівника спеціальним дієтичним харчуванням у день, грн.;

Дп - плановий фонд часу роботи одного працівника, дні.

6. Економія засобів при амбулаторному лікуванні і госпіталізації (ΔЗ6):

 ,            (5.11)

де ΔКГ - зменшення часу госпіталізації на один працівника, ч.;

СП - среднесписочная чисельність працівників, чіл.;

СГ - середня вартість перебування працівника в медучреждении за рік, грн.;

СП - середня вартість послуги медичної установи, грн.;

ΔП  - скорочення   кількості   послуг  медичних  установ  на  один працівника, шт.

Загальне значення економічного ефекту за рік (СЕ) являє собою суму економії засобів за кожним напрямком (ΔСi):

 ,              (5.12)

У зв'язку з тим, що розрахунок соціального ефекту проводиться на передінвестиційній стадії проектування, його значення вимагає уточнення на фазі експлуатації РИП.

Соціальну ефективність можна охарактеризувати показником "рівень інтегральної соціальної ефективності" (РСЕ):

 ,            (5.13)

де СИt - розмір соціального ефекту за t-тий рік;

Іt - сума інвестиційних вкладень за t-тий рік;

n - період інвестування, року;

R - коефіцієнт приведення різночасних грошових потоків.

Екологічний аналіз РИП варто розглядати з позицій зменшення шкоди навколишньому середовищу від діяльності підприємства і поліпшення екологічних умов на самім підприємстві, також виникнення додаткової можливості виробництва продукції при використанні відходів із застосуванням нових прогресивних технологій. Варто вивчити РИП і вибрати найбільш прийнятний варіант, що міг би задовольнити суспільство в цілому, територіальну громаду, підприємство, інвестора. Ігнорування екологічних наслідків НТП може привести до погіршення стану зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, природного капіталу. Виникає дилема, що повинна вирішити суспільство: бажання і можливість задовольнити потребу в природних ресурсах. Тому доцільно в деяких випадках обмежити задоволення потреб, щоб запобігти збільшенню витрат на усунення їхніх наслідків.