Особливості формування інвестиційної стратегії. Спрямованість стратегічного інвестування. Джерела інвестування. Проектний аналіз реальних інвестицій, страница 5

попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) (оцінка цілісності реалізації задуму РИП). Воно проводиться на більш детальних даних, якщо економічна сторона проекту в інвестора викликає сумнів.

експрес-оцінка інвестиційної пропозиції

Інвестиційна фаза (критерій: час)

Питання, освітлені в ТЕО:

Ø резюме;

Ø спонсори, історія підприємства;        .

Ø вартість і результати проведених досліджень;

Ø аналіз ринку і  концепція  маркетингу (структура і характеристики ринку, роль області в економіці, розмір попиту і його темпи зростання);

Ø очікувана конкуренція, програма продажу, передбачені річні витрати і надходження;

Ø матеріальні ресурси (потреба в них, оцінка витрат на придбання місцевих і імпортних ресурсів);

Ø сировина;

Ø місце розташування , ділянка і навколишнє середовище;

Ø проектно-конструкторські роботи: опис технології й устаткування;

Ø оцінка витрат на устаткування;         

Ø організація і накладні витрати;

Ø організаційна структура;

Ø загальнозаводські, фінансові, адміністративні витрати; трудові ресурси (потреба в них, витрати); календарний графік здійснення проекту;

Ø фінансовий аналіз і інвестиції (повна потреба в основному, оборотному капіталі, витрати фінансування, структура інвестицій, норма прибутку).

Витрати на попереднє ТЄО досягають 1,5% загальної вартості РИП.

Функціональні дослідження.

Вони охоплюють визначені аспекти ТЕО, особливо у випадку великомасштабних інвестиційних пропозицій, наприклад:

Ø дослідження можливого ринку реалізації продукції;

Ø дослідження ринку сировини і матеріалів;

Ø лабораторні іспити придатності сировини;

Ø дослідження оптимізації масштабів виробництва;

Ø дослідження впливу на навколишнє середовище.

Зміст досліджень варіюється в залежності від виду і характеру РИП, а за часом дослідження можуть збігатися з ТЕО і виконуватися паралельно. ТЕО повторює основні питання попереднього ТЕО, але більш детально. ТЕО повинно бути прив'язане до наявних виробничих ресурсів, місцевого ринку. Результати аналізу повинні бути трансформовані у витрати, доход, чистий прибуток. Розробка ТЕО повинна здійснюватися тільки тоді, якщо необхідні інвестиції виявляються точно. ТЕО складає до 3% загальної вартості РИП.

Підготовка заключного висновку.

Увага концентрується на великі фірми, обраної для інвестування. При цьому аналізуються технологічні, комерційні, ринкові, організаційні, економічні аспекти, ризики. Заключний висновок стосується не тільки РИП, але й областей промисловості, зв'язаних з ним. Додатково можуть бути перевірені джерела інформації.

У заключному висновку висвітлюються наступні параметри проекту:

Ø загальна характеристика підприємства, активи, ступінь юридичної самостійності;

Ø цінова потужність;

Ø характеристика допоміжного й обслуговуючого виробництв;

Ø сировинна база;

Ø екологічна база (технологічна база, затоплюваність, забруднення, вітрове навантаження);

Ø загальні висновки про достоїнства і недоліки РИП відповідно до вітчизняних і закордонних аналогів.

Найважливіший фактор передінвестиційної фази - якість і надійність, а не час.

2. Інвестиційна фаза:     

Ø установлення правових, фінансових і організаційних основ для здійснення проекту;

Ø придбання і передача технологій;    

Ø висновок контрактів, включаючи участь у тендерах, оцінка пропозицій, проведення переговорів;        

Ø придбання землі, будівельні роботи, установка устаткування;

Ø забезпечення постачання;

Ø формування адміністрації фірми;     

Ø набір і навчання персоналу;    

Ø здача в експлуатацію підприємства.

Інвестиційна фаза вимагає:

Ø ретельного оперативно-календарного планування;

Ø постійного порівняння прогнозних і реальних витрат.

При проведенні інвестиційної фази головним критериальным показником є час, щоб удержати РИП у границях кошторису.

3. Фаза експлуатації: