Особливості формування інвестиційної стратегії. Спрямованість стратегічного інвестування. Джерела інвестування. Проектний аналіз реальних інвестицій

Страницы работы

Содержание работы

1. Стратегія  інвестування на підприємствах.

1.1.    Особливості формування інвестиційної стратеги

Стратегія інвестиційної діяльності (ІД) - процес формування довгострокових цілей вкладання коштыв і вибору шляхів їхнього досягнення, набір правил для прийняття інвестиційних рішень (ІР).

Формування стратегії базується на:

1)  прогнозуванні окремих умов здійснення ІД тобто інвестиційного клімату;

2)  прогнозуванні кон'юнктури ІР у цілому і за сегментами.

Складність формування інвестиційної стратегії (ІС) складається в:

1)  пошуку й оцінці альтернативних варіантів інвестиційних рішень, що відповідають іміджу підприємства і задачам його розвитку;

2)  динамічності стратегії, що вимагає періодичного коректування з урахуванням зміни зовнішніх умов і виявлення нових можливостей розвитку підприємства.

Вихідна посилка розробки ІС - загальна стратегія економічного розвитку підприємства, тому концептуально механізм розробки ІС складається з таких же процедур

Етапи процесу формування ІС:

1)  визначення загального періоду формування стратегії, що залежить від ряду умов:

Ø передбачуваність розвитку економіки в цілому й ІР зокрема (в Україні - 3-5 років);

Ø тривалість періоду формування загальної економічної стратегії підприємства;

Ø галузева належність;     

Ø організаційно-функціональний статус;

Ø інституціональний інвестор (більш 10 років);

Ø підприємство і видобувні з виробництва засобу виробництва (5-10 років);

Ø підприємство з виробництва предметів споживання, роздрібної торгівлі і послуг (3-5 років);

Ø розмір підприємства;

2)  формування стратегічної мети ІД, зокрема:

Ø забезпечення приросту капіталу;

Ø зростання прибутковості інвестицій і суми доходу від інвестиційної діяльності;

Ø зміна пропорцій у формах реального і фінансового інвестування;   

Ø зміна технологічної і відтвореної структури капіталовкладень.

 Мета повинна враховувати:

Ø особливості розвитку ІР;

Ø життєвий цикл підприємства;

Ø організаційно-економічний потенціал підприємства;

Ø інвестиційні можливості підприємства.

Конкретизація ІС за періодами реалізації припускає:

Ø установлення послідовності і термінів досягнення окремих цілей;

Ø забезпечення синхронізації розвитку за часом:

Ø зовнішня синхронізація складається в узгодженні з загальною стратегією підприємства і циклічних змін кон'юнктури ІР;

Ø внутрішня синхронізація - погоджує окремі напрямки інвестування між собою.

Оцінка розробленої ІС проводиться на основі критеріїв:

Ø погодженість ІС підприємства з загальною стратегією його економічного розвитку;

Ø внутрішня збалансованість ІС (наскільки погоджуються між собою окремі стратегічні цілі і послідовність їхнього виконання);

Ø погодженість ІС із зовнішнім середовищем (оцінюється наскільки розроблена ІС відповідає, прогнозованим змінам економічного розвитку й інвестиційного клімату в країні);

Ø можливості впровадження ІС з обліком наявного ресурсного потенціалу:

Ø можливості підприємства у формуванні фінансових ресурсів за рахунок власних джерел;

Ø кваліфікація персоналу;

Ø технічна забезпеченість підприємства;

Ø прийнятність рівня ризику, зв'язаного з ІС, його фінансові наслідки

Ø результативність ІС, економічна ефективність її реалізації.   

1.2. Спрямованість стратегічного інвестування.

У процесі розробки стратегічних напрямків послідовно зважуються наступні задачі:

1)  визначення співвідношення різних форм інвестування на окремих етапах прогнозованого періоду;

2)  визначення галузевої спрямованості ІД;

3)  визначення регіональної спрямованості ІД;

4)  визначення мікрооб'єкта інвестування;    

5)  визначення необхідного обсягу ІР.

Форми інвестування зв'язані з:

1)  функціональною спрямованістю діяльності підприємства. Інституціональні інвестори здійснюють ІД на фондовому ринку, тому обсяги реального інвестування в них зв'язані з особливостями наявного законодавства. Виробничі підприємства, як правило здійснюють реальне інвестування, а фінансове для них буде зв'язаний з короткостроковими вкладеннями;

2)  стадіями життєвого циклу підприємства. Народження, дитинство зв'язане з реальними інвестиціями; зрілість - з переважно фінансовим інвестуванням;

3)  загальним станом економіки. Нестабільність - фінансові інвестиції, особливо короткострокові.

Аналіз галузевої спрямованості інвестування здійснюється за етапами:

1)  1 етап - досліджується вибір області доцільність галузевої чи концентрації диверсифікованості (початкові стадії життя підприємства зв'язані з концентрацією в області, добре знайомої підприємству). Однак концентрація дає найбільший відсоток банкрутств, тому що зростає інвестиційний ризик. Зрілість підприємства припускає диверсифікованість;

2)  2 етап - досліджується доцільність різних форм галузевої диверсифікованості в рамках визначеної групи областей, що дозволить:

Ø використовувати накопичений досвід з маркетингу, фінансів і ін.;

Похожие материалы

Информация о работе