Організація маркетингової діяльності. Маркетинговий контроль, страница 4

Третій етап – визначаємо, який вид контролю будемо застосовувати ( горизонтальний контроль –контроль структури маркетингу, перевіряємо загальне функціонування маркетингу підприємства з акцентом на  взаємозалежність змінних; вертикальний контроль – старанне вивчення однієї з сторін маркетингу, наприклад планування реклами)

Четвертий етап – розробка форм і бланків для контролю;

П”ятий етап – проведення контролю;

Шостий етап – представлення результатів керівництву.

При реалізації маркетингових планів може виникнути безліч проблем, тому відділ маркетингу повинен постійно  відслідковувати і контролювати всю маркетингову діяльність.

Існує чотири типи контролю маркетингової діяльності:

·  Контроль щорічних планів;

·  Прибутковості;

·  Ефективності;

·  Стратегічний.

è Контроль щорічних планів. Мета такого контролю - переконатися  в тому, що підприємство досягає цілей по прибутку, збуту, і іншим показникам, що встановлені в річному плані.  Встановивши річні цілі по прибутку і обсягам продажу для підприємства, ці цілі  для кожного наступного рівня розбиваються на більш мілкі і конкретні. В результаті кожний менеджер по продукту займається досягненням своїх цілей по збуту і витратам. Конкретні цілі мають регіональні менеджери по збуту. Через певний час вище керівництво аналізує результати діяльності нижчерівневих працівників і з”ясовує, чи необхідно приймати коригуючі дії.

Для контролю  за виконанням плану застосовують п”ять видів аналізу: збуту, частки ринку, співвідношення витрати/обсяг, фінансовий і оцінювальний аналіз. Аналіз збуту  - порівняння фактичного і запланованого обсягів продажу. Аналізуються відхилення і їх причини. Аналіз частки ринку – показує на успіхи підприємства у порівнянні з конкурентами. Додатково вивчають причині зміни показника частки ринку. Аналіз співвідношення витрати/обсяг продажу також контролюється , і відхилення від звичайних величин потребують додаткового аналізу. Фінансовий аналіз спрямовано на визначення маркетингових факторів, які впливають на прибуток і його величину. Маркетинговий оцінювальний аналіз визначає  такі показники як кількість покупців, кількість нових покупців, кількість незадоволених покупців, загублені покупці, обізнаність цільового ринку та інші.

è Контроль прибутковості . підприємство повинно вимірювати прибутковість своїх продуктів, територій, каналів збуту, груп покупців,

                          Типи маркетингового контролю

Тип контролю

Хто відповідає

Мета контролю

Зміст

Контроль щорічних планів

Вище керівництво

Менеджери середньої ланки

Виявити, чи досягаються заплановані результати

·  Аналіз збуту

·  Аналіз частки ринку

·  Порівняння витрат і продажу

·  Фінансовий аналіз

·  Маркетинговий оцінювальний аналіз

Контроль прибутковості

Маркетинговий інспектор

Визначити, куди йдуть і де втрачаються кошти

Оцінити прибутковість по:

·  Продуктам

·  Територіям

·  Покупцям

·  Сегментам

·  Замовленням

Контроль ефективності

Лінійні і функціональні менеджери

Маркетинговий інспектор

Оцінити ефективність витрат коштів і впливу маркетингових витрат

Оцінити ефективність:

·  Торгового персоналу

·  Реклами

·  Стимулювання збуту

·  Розподілу

Стратегічний контроль

Вище керівництво

Маркетинговий аудитор

Оцінити  використання можливостей відносно ринків, товарів, каналів розподілу

сегментів ринку, розмірів партій замовлень. Така інформація дозволяє керівництву підприємства визначити, чи потрібно розширювати, скорочувати або зовсім припинити  підтримку  певних товарів і різноманітних маркетингових дій.