Організація маркетингової діяльності. Маркетинговий контроль, страница 3

На підприємстві, що випускає продукцію, яка купується багатьма регіонами, в кожному з яких доцільно  враховувати специфіку споживання цієї продукції, маркетингові структури організуються по регіонах. При організації маркетингу по регіональному принципу торгові агенти дислокуються на обслуговуваних територіях і працюють з мінімальними витратами часу і коштів на роз”їзди.

Така маркетингова структура частіше зустрічається в крупних децентралізованих підприємствах , особливо міжнародних, з обсяжними ринками, які інколи розмежовуються на окремі зони і регіони. Недоліком цієї структури є дублювання робіт, а також проблеми координації діяльності.

Д. Функціонально – продуктова структура -  це така структура управління маркетингом, в якій функціональні маркетингові служби виробляють і координують реалізацію цілей і завдань.  За розробку і реалізацію планів певного продукту відповідає управляючий продуктом. Управляючий формує для функціональних служб завдання в області продуктів і контролює їх виконання.

Е. Функціонально-ринкова структура -  це  така структура управління маркетингом, в якій функціональні маркетингові служби виробляють і координують реалізацію цілей і завдань.  За розробку і реалізацію планів маркетингу для певного ринку відповідає управляючий ринком. Управляючий формує для функціональних служб завдання в області ринків і контролює їх виконання.

Ж.  Продуктово – ринкова  структура . Вона реалізується в матричній формі, коли є як управляючі окремими продуктами, так і управляючі окремими ринками. Продуктові управляючі планують обсяги продажів і прибуток для своїх продуктів, контактують при цьому з управляючими окремими ринками з метою визначити можливі обсяги продажів. Управляючі ринками відповідають за розвиток прибуткових ринків для існуючих і потенційних продуктів. Таку структуру застосовують організації, які працюють на багатьох ринках і випускають різноманітні продукти. Перевага – увага приділяється кожному продукту і кожному ринку.

З.Функціонально – продуктово – ринкова  структура . В цій структурі функціональні відділи розробляють цілі і завдання маркетингу. Розробка і реалізація стратегій і планів  на ринках покладена на управляючих ринками. Вони формують завдання для функціональних служб. За збут продуктів відповідають управляючі продуктами. Вони формують завдання по продуктам для функціональних відділів. Управляючі продуктами і ринками координують свою спільну діяльність.

Слід розуміти, що не можні відповісти однозначно на питання, яка структура є найкращою. Найкраща та структура , яка ефективно виконує функції маркетингу  з найменшими витратами.

2.  МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ

è Контроль маркетингу – це процес вимірювання і оцінки результатів реалізації стратегій і планів, виконання корегуючих дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей. Контроль завершує цикл маркетингу і одночасно розпочинає новий цикл планування маркетингової діяльності. Так, аналіз рівня виконання планів маркетингу є необхідним для правильного вибору  цілей і стратегій маркетингової діяльності на наступний плановий період.

Маркетинговий контроль також можна визначити як систематизовану критичну оцінку маркетингового функціонування підприємства, а також методів, процедур і персоналу, який використовується в процесі функціонування для досягнення маркетингових цілей.

Ціль маркетингового контролю – виявити області, в яких необхідно виправити недоліки. Принципи контролю – незалежність, об”єктивність, комплексність , систематичність.

Процес маркетингового контролю складається з шести етапів:

Перший етап – визначаємо, хто проводить контроль ( спеціалісти підприємства, керівництво, зовнішні спеціалісти)

Другий етап – визначаємо, коли і як проводити контроль ( в кінці періоду, одночасно з інвентаризацією, після глобальних акцій і т.і.)