Організація маркетингової діяльності. Маркетинговий контроль, страница 2

·  А також є функціонально-продуктові, функціонально-ринкові, продуктово - ринкові, функціонально – продуктово – ринкові.

А.Функціональна структура.

Структура функціонального типу доцільна для підприємств,  у яких кількість товарів і ринків  незначна. В цьому випадку  ринки і вироблювані товари розглядаються як однорідні, для роботи з якими створюються спеціалізовані відділи( рис.1.).

 


Реклама

 

Збут

 

Дослідження ринку

 

Сервіс

 

Плануван-ня асортименту

 
 

          Рис. 1. Функціональна структура маркетингу

Крім вказаних підрозділів  в службі маркетингу можуть бути створені відділи: створення нових товарів, планування маркетингу та інші. Функціональна структура базується на розподілі праці по встановленим і знов виникаючим функціям; на спеціалізації працівників. При невеликій номенклатурі продукції, що випускається підприємством, функціональна організація маркетингу має високу гнучкість завдяки простоті управління. Вона має також і недоліки -  з розширенням асортименту гнучкість втрачається, збільшується час реагування на зміни. Ця структура не сприяє новаторству і змінам. Є ефективною тільки при сталому виробництві обмеженої номенклатури виробів.

Б.Товарна структура.

Для підприємств, що випускають велику кількість різноманітної продукції, що потребує специфічних умов виробництва і збуту, доцільна організація маркетингу по товарному принципу. Вона має такі переваги, як можливість координації всього комплексу маркетингу за рахунок наявності управляючого товаром, швидко реагує на зміни, що відбуваються на конкретному товарному ринку. Така маркетингова структура є більш витратною, оскільки потребує більших витрат на оплату праці персоналу внаслідок збільшення кількості працюючих. Тому організація служби маркетингу по товарному принципу розповсюджена на великих підприємствах, де обсяги продажу кожного товару достатні для виправдання дублювання маркетингової діяльності.

Маркетинг конкретного товару останнім часом на розвинутих ринках набуває все більшого значення – тому важливою є діяльність управляючого товаром. Можна виділити основні функції такого управляючого:

·  Розробка плану і бюджету маркетингу свого товару;

·  Прогнозування можливих змін на ринку товару;

·  Збирання інформації і вивчення діяльності конкурентів;

·  Координація діяльності всіх підрозділів підприємства, що впливають на маркетинг конкретного товару;

·  Контроль за співвідношенням цін і статей бюджету;

·  Введення нових товарів і зняття старих з виробництва

Відповідальність за товар посилюється у тих випадках, коли споживацькі звички визначаються характером товару, і однакові для усіх категорій промислових покупців і кінцевих споживачів. Якщо можливо групувати різноманіття в потребах і звичках окремих груп споживачів, останні можуть розглядатися як різні ринки.

В. Ринкова структура.

Для підприємств, що продають свою продукцію на різних ринках, де спостерігаються неоднакові споживацькі уподобання, а товари потребують специфічного обслуговування, доцільна організація маркетингу по ринках.  Ринком може виступати галузь промисловості, або сегмент однорідних покупців. Введення посади управляючого ринком  ставить запити споживачів в центр уваги. Основні ринки закріплюються за управляючими, останні співпрацюють з спеціалістами функціональних підрозділів підприємства. Для кожного ринку розроблюється своя стратегія маркетингу.

Г.Регіональна структура.