Несплата податків - проблема державної ваги, страница 5

Вже цього року щодо податківців направлено 18 кримінальних справ до суду. Органами прокуратури виявлено 250 порушень чинного законодавства. Такі люди не повинні працювати податківцями.

У цьому контексті не можу обійти увагою й таке: за результатами пере­вірок податковими органами торік було нараховано 726 мільйонів гривень недоїмки. Реально отягнуто до бюджету лише 34 відсотки від цієї суми.

Яка користь державі від таких перевірок? Чи, може, вони потрібні лише податківцям для того, щоб одержати відповідну надбавку до платні?

Особливо нагальне питання взаємодії податківців з правоохоронними органами.

Певний досвід у цій справі вже напрацьовується. До Державної податко­вої адміністрації відкомандировано значну кількість працівників органів внутрішніх справ. Започатковано проведення спільних заходів. Це добре.

Проте й досі не вироблено оптимального механізму співпраці між опе­ративними службами органів внутрішніх справ. Державної податкової ад­міністрації та слідчих підрозділів. Нерідко він пробуксовує, між окремими ланками виникають тертя та суперечки.

Це стосується перш за все організації спільних перевірок додержання податкового законодавства. Не вникаючи у деталі, зазначу: чи не найбільше даються взнаки різні підходи і критерії під час проведення перевірок та оцінки їх результатів, відсутність чіткої взаємодії між органами слідства та податкової поліції.

І не слід сподіватися, що спільне рішення МВС, Служби безпеки та Державної податкової адміністрації автоматично забезпечить взаємодію у викритті злочинів у сфері оподаткування. Предметніше повинні працювати перші керівники цих органів.

Осторонь не повинна залишатися і Генеральна прокуратура. Саме через відсутність необхідної взаємодії непоодинокими є випадки, коли процес перевірок окремих підприємств та організацій різними служба­ми набуває перманентного характеру. Це дезорганізовує їх роботу, викликає справедливі нарікання, численні звертання в різні інстанції, включаючи Президента.

Ми дали надзвичайно широкі повноваження податковим органам. Ними потрібно користуватися з розумом, враховуючи реальний стан виробництва на тому чи іншому підприємстві.

Не можна безакцептно списувати будь-які кошти підприємств, що зна­ходяться на їх рахунках, включаючи авансові платежі, заганяючи їх у глухий кут. Сприяти відновленню вітчизняного виробництва — це і ваше завдання, Запрацює економіка — підуть і податки. Простіше за все — видавлювати останні соки з державних підприємств,


обходячи тих, хто віддає перевагу тіньовій діяльності. Про це мені з болем говорили керівники багатьох підприємств. Зокрема директори атомних станцій, які потребують особливої уваги з боку держави.

Тому не менш важливе питання — взаємодія податкових органів з міністерствами та держадміністраціями на місцях.

Маємо оцінювати роботу податкових служб не лише за критерієм засто­сування штрафних санкцій, а й на основі розширення бази оподаткування та забезпечення повного внесення податків до бюджету. Це повинно стати го­ловним у вашій діяльності. Вимагаю більшої віддачі від податкової поліції. Хоча розумію, що для цього ще не створено необхідної правової бази,

3 іншого боку, більш ефективно повинні працювати й арбітражні суди. Становище, коли лише одна п'ята позовів про погашення недоїмки за раху­нок майна неплатників, або здійснення процедури їх банкрутства, — наоч­ний доказ цього.

Не менш важливо створити надійну систему захисту прав платників по­датків. Тут неприпустимі свавілля та беззаконня. Я стою на позиції якнай­швидшого прийняття необхідних нормативно-правових актів з цього питан­ня. Мін'юсту разом із зацікавленими структурами треба внести відповідні пропозиції.

До невідкладних заходів слід віднести й завершення податковими ад­міністраціями роботи над запровадженням ідентифікаційних номерів. Це дозволить створити сучасну інформаційну базу платників податків, підвищи­ти ефективність усієї сфери податкової діяльності.

Нагальним є питання переходу до системи бухгалтерського обліку на ос­нові сучасних світових стандартів. Це зробить систему більш прозорою для податківців. Міністерство фінансів отримало відповідне доручення.

Непокоїть розповсюдження практики так званих бюджетних заліків. Кожному з вас, гадаю, зрозуміло, що це не що інше, як руйнування бюджет­ної і грошової систем. Взаємозаліки — найбільш примітивна форма мо­білізації доходів бюджету.

Я розумію, що за нинішніх умов повністю відмовитися від заліків не­можливо. Але перетворювати їх чи не в основний метод зниження заборго­ваності перед бюджетом не лише недоцільно, а й шкідливо. Рішуче виступаю проти такої практики, 1 прошу керівництво адміністрації це враховувати. Шановні учасники колегії!

Завдання ваші складні. Роботи багато. Вона вимагає високої відповідаль­ності. Сподіваюсь на вашу віддану та чесну працю. Дякую за увагу.