Маркетингові дослідження і маркетингова інформація. Маркетингові дослідницькі проекти. Розробка форм для збирання даних. Формування вибіркової сукупності

Страницы работы

Содержание работы

Маркетингові дослідження


Тема 1: Маркетингові дослідження

1. Роль маркетингових досліджень в діяльності підприємства

Маркетингові дослідження – це систематичний збір, аналіз і використання інформації з метою розробки і прийняття більш обґрунтованих маркетингових рішень

Причини посилення значущості маркетингових досліджень:

 • зникає безпосередній контакт між виробником і споживачем, що призводить до відсутності у виробника достовірної інформації;
 • глобалізація ринків, загострення конкуренції, диференціація товарів, збільшення кількості продавців призводить до того, що у покупця суттєво розширюються межі прийняття рішення про купівлю товару;
 • необхідним стає попередній прогноз стосовно змін ситуації на ринку для прийняття більш обґрунтованих маркетингових рішень.

Об’єктами маркетингових досліджень є предмети, поняття і категорії, які тією чи іншою мірою здатні здійснювати влив на процеси створення, виробництва, збуту і споживання товарів і послуг. Об’єктами маркетингових досліджень можуть бути категорії не лише економічні, а й соціальні та психологічні.

Маркетингові дослідження можуть різнитися за напрямками, строками, об’єктами, масштабами робіт, видами дослідницьких проектів та іншими параметрами.

По відношенню до підприємства маркетингові дослідження можуть бути:

 • внутрішні;
 • зовнішні.

За стратегією проведення розрізняються:

 • первинні маркетингові дослідження (статичні);
 • дослідження зворотного зв’язку – реакція на певні дії (динамічні).

Залежно від періодичності:

 • систематичні - проводяться регулярно протягом тривалого часу, прив’язані до конкретних об’єктів, здійснюються спеціалізованими підрозділами підприємства і є частиною стратегії підприємства;
 • спеціальні – є разовими заходами, які пов’язані з вивченням нових чинників, значущість яких суттєво зростає.

Залежно від особливостей організації і методів збору інформації:

 • кабінетні – використовують такі методи як: моделювання, порівняльний аналіз, експертні оцінки;
 • польові – використовують такі методи як: анкетування, експеримент, безпосереднє спостереження.

Маркетингові дослідження можуть бути комерційними і некомерційними. Некомерційні ставлять своєю метою соціальні, наукові, громадські, політичні цілі.


2. Організація маркетингових досліджень

Є три форми організації маркетингових досліджень:

 • проведення маркетингових досліджень спеціалізованими підрозділами підприємства;
 • проведення маркетингових досліджень сторонніми організаціями;
 • змішана форма.

При виборі форми організації маркетингових досліджень враховуються такі чинники:

 • вартість дослідження;
 • наявність досвіду проведення дослідження, спеціалістів необхідної кваліфікації;
 • глибоке знання особливостей і характеристик продукту, особливостей його виробництва і продажу;
 • об’єктивність;
 • наявність спеціального обладнання, програм і методик дослідження;
 • конфіденційність.

Фірми, що займаються маркетинговими дослідженнями:

 • проведення повномасштабних маркетингових досліджень (Marketing information service; Information resources incorporation; служба вивчення ринку ЗМІ і громадської думки Socials Ltd; Українська маркетингова група – UMG; Бюро маркетингових технологій; Українське опитування і дослідження ринку (USM));
 • проведення одного або кількох видів дослідження (Соціомаркет – проводить фокус-групи; Соціополіс – центр соціологічних і політичних досліджень; Київський міжнародний інститут соціології; TouchPool Ukraine; МИМРБ – моніторинг роздрібної торгівлі; TNS Ukraine – маркетингові медіа дослідження; GFK MSM – вимірювання телеаудиторії методом people-метричної панелі);
 • проведення маркетингових досліджень на синдикативних засадах (A.C. Nelson; AGB Ukraine – панель дослідження рейтингу українських ЗМІ; GFK USM – омнібус)

Тема 2: Маркетингова інформація

1. Види маркетингової інформації

Маркетингова інформація – це вся сукупність відомостей, об’єктивних і суб’єктивних, які необхідні для аналізу будь-якого об’єкту, факту, явища.

Всю інформацію, яку ми використовуємо, можна класифікувати за ознаками:

 1. Період часу, до якого відносяться відомості про об’єкт дослідження:
  • ретроспективна;
  • поточна;
  • прогнозна інформація.
 1. За характером відомостей:
  • констатуюча;
  • пояснююча;
  • нормативна;
  • контрольна
 1. За джерелами інформації:
  • первинна (одержується вперше безпосередньо в місцях її виникнення);
  • вторинна (вміщує відомості про раніше проведені дослідження).
 1. За можливістю чисельної оцінки:
  • кількісна;
  • якісна
 1. За формою представлення:
  • текстова;
  • таблична;
  • графічна;
  • числова.

Маркетингова інформація має певні особливості:

 • в більшості випадків відображає якісну а не кількісну характеристику об’єкта;
 • багато інформації, яка не піддається формалізованому представленню;
 • багато інформації, обробка якої вимагає безпосередньої участі людини;
 • маркетингова інформація розпорошена по значній кількості джерел;
 • актуальність маркетингової інформації короткочасна і швидко втрачається.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Маркетинг
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
104 Kb
Скачали:
0