Маркетинг і задоволення потреб. Типологія потреб людини. Теорії і типи покупців. Модель купівельної поведінки, страница 2

·  потреба в ПОВАЗІ

       Самоповага, особиста   гідність,   впевненість   у   собі  і власній компетентності.  Відчуття, що задачі  даної особистості значимі. Те, як нас оцінюють інші. Потреба у визнанні, у наявності соціального статусу.

·  потреба в САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ

        Дані потреби знаходяться на верху драбиниі людських потреб і включають самореалізацію і розвиток, потребу людей перебороти самих себе, використовувати усі свої можливості і розсунути задані рамки, додати значення речам і виявити  зміст існування.

       Аналіз Маслоу не зводиться просто до класифікації. Він постулює існування ієрархії потреб, що залежить від фази розвитку індивіда.

        По Маслоу, у потреб існує ранжування  по пріоритетах: ми починаємо зі спроб задовольнити домінуючі потреби, перед тим, як переходимо до більш високої  категорії.  Задоволення потреб нижчого порядку дозволяє більш високим потребам служити мотиватором нашої поведінки  і впливає на нього.  Існує прогресивне ослаблення інтенсивності потреб, уже задоволених, і підвищення інтенсивності потреб вищого порядку, ще незадоволених. Спостерігається еволюція структури потреб у залежності від розвитку індивіда в міру його переходу від загальної мети виживання або забезпечення життєвого мінімуму до цілей більш високого порядку, що стосується стилю або якості життя.

         Аналіз Маслоу  викликає  інтерес,  тому  що висуває на перший план не тільки багатомірну структуру потреб,  але і  той  факт, що потреби  характеризуються  різним  ступенем інтенсивності для різноманітних індивідів.  У дійсності, ці категорії потреб постійно співіснують,  причому  та  або  інша категорія набуває великої важливості в залежності від особливостей індивіда або відповідно  до  обставин, у яких даний індивід знаходиться.

         ► Реєстр цінностей по Рокичу

        Цінності тісно пов'язані з потребами людини, але сущнествуют на більш реалістичному рівні. Вони являють собою інтелектуальне втілення глибинних потреб, не тільки індивідуальних, але також суспільних і інституціональних.

        Цінності двох типів:

·  термінальні  - уявлення про ціль і кінцевий стан (щастя)

·  інструментальні - уявлення про бажані методи досягнення цілей

     Вісім сумарних термінальних цінностей :

     ♦  повага до себе

      ♦ безпека

    ♦  почуття досягнутого

     ♦  теплі взаємовідносини

      ♦ задоволеність собою

      ♦ повага до себе з боку інших

      ♦ почуття приналежності

      ♦ радість/задоволення

        ►   Концепція активації

          Психологи (Hebb) визнають, що існує оптимальний рівень активації і стимуляції, оптимальний тому, що він створює почуття комфорту і добробути.  Відхилення від оптимуму униз провокують нудьгу, а відхилення нагору - почуття втоми і занепокоєння.

Експерименти показують, що люди в цілому намагаються підтримати в собі середній рівень активації.

           Таким чином, можливо визначити перший аспект загального напрямку мотивації в індивідів : забезпечити комфорт і запобігти дискомфорту.

           Економістами поняття потреби дається як просто стан дефіциту. Інший же тип поведінки, тобто підвищення занадто низького рівня активації, економістами ігнорується. Проте цей тип поведінки часто спостерігається в суспільстві достатку, добробут якого зробив пошук новизни, засобів втечі від нудьги, змін ще більш важливим.

         Погано або добре, але товари впливають на нервову систему в якості стимулів, нагадуючи дію іграшок на дітей.  Відсутність відповідних іграшок призводить до стагнації в розвитку дитячого розуму. Подібно цьому доросла людина, позбавлена стимулів, що забезпечує їй головним чином суспільство споживання, страждає від нудьги, депресії, самітності.

          Багато хто почуває себе молодшим,  коли купують нову  машину,  і асоціює старіння  своєї машини з власним віком.  Покупка машини, таким чином, набуває символічного виміру, знаменуючи собою фізичне відновлення.

         Людина (покупець) потребує в постійному пошуку стимулів  і різноманітних відчуттів  у  тому ж ступені,  як він потребує  повітря і їжу.  Людські  істоти відчувають потребу в потребах.