Концепция формирования инновационной модели социально-экономического развития Харьковской области "Харьков как инновационный порт", страница 33

Таблиця 1

Індекси основних соціально-економічних показників

Харківської області [1, с. 9]

(процентів у порівняльній оцінці
до попереднього року)

Показник

1995

1998

1999

2000

1. Продукція промисловості

2. Товари народного споживання

3. Продукція сільського господарства

4. Інвестиції в основний капітал

5. Середньорічна кількість зайнятих у галузях еко­номіки

79,4

82,0

99,0

65,1

99,5

103,4

102,8

82,3

91,8

98,6

104,8

112,1

95,2

82,8

97,1

103,7

137,9

116,8

137,8

96,1

Таблиця 2

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості

за галузями економіки [1, с. 13]

(у порівняльних цінах, у відсотках
до попереднього року)

Галузь господарства

1997

1998

1999

Виробництво товарів — усього

в тому числі:

     промисловість

     сільське господарство

     будівництво

Надано послуг — усього

в тому числі:

     транспорт

     зв’язок

     торгівля та громадське харчування

     наука та наукове обслуговування

Усього по економіці

101,7

103,5

104,4

88,6

93,4

91,7

96,6

102,7

84,2

97,5

95,1

103,9

71,1

105,8

97,1

106,9

82,6

100,0

76,6

96,1

102,6

106,6

97,7

85,9

97,3

94,2

100,0

111,8

100,4

100,1

Таблиця 3

Індекси обсягу продукції промисловості
за галузями [1, с. 73]

(у відсотках до 1990 р.)

Галузь промисловості

1995

1996

1998

1999

2000

Уся промисловість

Машинобудування та металообробка

Електроенергетика

Деревообробна та целюлозо-паперова

Хімічна і нафтохімічна

Промисловість будматеріалів

Легка

Харчова

44

30

66

120

101

32

32

40

36

25

50

89

83

19

20

35

40

29

58

51

84

21

15,6

36

42

29,2

67

73

101

20

20

38

44

27

49

109

126

24

25

54

Наявний стан економічних процесів, у більшості обумовлюється рівнем інвестиційної активності. Динаміку якого достатньо характеризують дані табл. 4 – 6.

Таблиця 4

Динаміка стану інвестиційних процесів
у Харківській області [2]

Показник

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1. Інвестиції в основний капітал у порівняльних цінах 1996 р., млн. грн.

у тому числі у виробничу сферу, млн. грн.

2. Питома вага інвестицій у Харківську область у загальному обсязі інвестицій, %

3. Місце за загальним обсягом інвестицій

4. Інвестиції на душу населення, грн.

5. Місце за інвестиціями на душу населення

6. Питома вага інвестицій у Харківську область за рахунок держбюджету в загальному обсязі, %

7. Місце Харківської області за питомою вагою інвестицій з держбюджету

717

4,5

8

232,4

19

27,8

6

721

460,5

5,7

4

231,3

9

14,3

8

766

514,4

6,7

5

253,7

7

3,1

13

703

473,5

5,8

5

235

8

2

16

582

389

4,8

7

196,3

12

3,7

11

803

626,3

5,8

6

276

8

2

16

Аналіз табл. 4 свідчить, що обсяг інвестицій в основний капітал збіль­шився за 2000 рік на 38%. До об’єктів виробничого призначення та в технічне переозброєння направлено 79% від обсягу капітальних вкладень виробничого призначення. У загальному обсязі інвестування Харківська область займає 6-е місце, вкладення на душу населення постійно збільшуються (за 2000 рік на 79,7 грн.), тобто положення регіону поліпшилося. Значна заслуга в цьому процесі належить органам регіонального управління, тому що позитивний характер тенденцій пояснюється, в основному, місцевою активністю, в той час як питома вага інвестицій з держбюджету зменшується (з 27% у 1995 р. до 2% у 2000 р.), що відповідає 16-ому місцю Харківської області з 24-х у держ­бюджетному фінансуванні.