Концептуальні засади маркетингової цінової політики. Маркетингова цінова політика орієнтована на витрати

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Маркетингова цінова політика


Тема 1: Концептуальні засади маркетингової цінової політики

1. Система цін маркетингової цінової політики підприємства

Сутність цінової політики полягає у створенні і підтримці оптимального рівня і структури цін, визначення динаміки цін у часі за товарами і ринками для досягнення маркетингових цілей підприємства.

Маркетингова цінова політика є:

 • інструментом конкурентної боротьби;
 • механізмом формування попиту на продукцію підприємства;
 • механізмом одержання прибутку.

При встановленні принципів, правил, критеріїв, при формуванні ціни підприємство орієнтується на:

 • необхідність формування такого рівня ціни, при якому можливо одержати запланований рівень прибутку;
 • таку ціну, яка здійснювала б позитивний вплив на споживачів і процес реалізації продукції.

Цінова політика має певні цілі і завдання.

Виділяють три групи цілей:

 • за рівнем продажу;
 • цілі по прибутку;
 • цілі, орієнтовані на вплив на поведінку споживача.

Всі ціни складають єдину цілісну систему, яка під впливом багатьох чинників змінюється і розвивається.

Види цін:

1. За характером економічного обороту:

 • оптові;
 • закупівельні – сільгосп. виробники продають продукцію державі та посередницькім структурам за цією ціною;
 • на будівельну продукцію – кошторисна вартість об’єкта або прейскурантні ціни;
 • тарифи – ціна за надання певних послуг;
 • роздрібні – ціни, за якими торгові організації продають товари кінцевому споживачу.

2. За особливостями процесу розподілу:

 • оптові ціни підприємства;
 • оптові ціни промисловості;
 • роздрібні ціни.

3. За часом дії ціни:

 • довгострокові;
 • короткострокові;
 • поточні – змінюються відповідно до коливань кон’юнктури ринку;
 • ковзні (спадаючі) – поступово знижуються в процесі насичення ринку;
 • гнучкі – швидко реагують на зміну попиту і пропозиції;
 • сезонні.

4. За територією дії:

 • міжнародні;
 • загальнодержавні;
 • регіональні;
 • зональні.

5. За порядком відшкодування транспортних витрат:

 • ціни залежно від місця;
 • ціни залежно від зони;
 • ціни залежно від базисного пункту.

6. За ступенем новизни товару:

 • ціни на нові товари;
 • ціни на традиційні товари.

7. За межами держави6

 • внутрішні;
 • зовнішні.

8. За характером впливу держави:

 • фіксовані;
 • регульовані;
 • вільні

Склад і структура ціни.

Ціна складається з окремих частин, які називаються її елементами:

 • собівартість;
 • прибуток;
 • мито;
 • акцизний збір;
 • ПДВ;
 • посередницько-збутова націнка;
 • торговельна надбавка.

Варіанти відпускної ціни6

1. собівартість + прибуток. Така ціна встановлюється на продукцію, яка не обкладається товарними податками і реалізація продукції здійснюється безпосередньо виробником.

2. Собівартість + прибуток + ПДВ

3. Собівартість + прибуток + акцизний збір + ПДВ

4. Собівартість + прибуток + посередницько-збутова націнка.

5. Собівартість + прибуток + ПДВ + посередницько-збутова націнка

6. Собівартість + прибуток + акцизний збір + ПДВ + посередницько-збутова націнка

7. Собівартість + прибуток + акцизний збір + ПДВ + посередницько-збутова націнка + торговельна надбавка.

В імпортній продукції також присутнє мито.


2. Чинники, які впливають на цінову політику

Чинники, які впливають на цінову політику можна умовно поділити на 2 групи:

1. Внутрішні:

 • витрати;
 • маркетингові цілі;
 • маркетингова стратегія;
 • організаційні рішення.

2. Зовнішні:

 • стан ринку і попиту;
 • державне регулювання;
 • конкуренти;
 • споживачі;
 • етап життєвого циклу товару;
 • канали розподілу.

Методи державного регулювання цін:

1. Прямі:

 • встановлення фіксованих твердих цін на товари та послуги;
 • застосування граничних цін або граничних коефіцієнтів їх підвищення;
 • декларування зміни цін – одержання дозволу на зміну цін у відповідних органах;
 • заморожування або блокування цін на певний період введення граничних рівнів посередницько-збутових націнок та торговельних надбавок;
 • укладання договорів про ціни між державою та підприємством.

2. Непрямі:

 • застосування граничних нормативів рентабельності;
 • зміна рівнів та диференціація ставок товарних податків;
 • пільгове оподаткування та кредитування;
 • диференціація ставок ввізного мита.

Процес встановлення ціни:

1. Визначення цілей ціноутворення;

2. Аналіз попиту на товар;

3. Аналіз витрат;

4. Аналіз цін конкурентів;

5. Вибір методу ціноутворення;

6. Вибір цінової стратегії;

7. Встановлення остаточної ціни.

3. Законодавча база формування цінової політики

1. Закон України „Про ціни і ціноутворення” 1990 р.

2. Постанова КМУ „Про публікацію рівнів цін на окремі споживчі товари” 1992 р.

3. Постанова КМУ „Про регулювання цін” 1992 р.

4. Постанова КМУ „Про ціноутворення в умовах реформування економіки” 1993 р.

5. тощо.


Тема 2: Маркетингова цінова політика орієнтована на витрати

1. Принципи витратного ціноутворення

Переваги та недоліки витратного ціноутворення:

Переваги:

 • витрати піддаються аналізу і підрахунку;
 • легко вираховується прибуток;
 • правила розрахунку ціни легко піддаються формалізації, автоматизації;
 • знижує інтенсивність конкуренції.

Недоліки:

 • в момент визначення ціни витрати є невідомими, оскільки в підрахунок попадають тільки фактично понесені витрати;
 • протирічить ринковій економіці;
 • витратами можна маніпулювати;
 • середня вартість невідома, оскільки невідомі обсяги реалізації.

Групи методів визначення цін:

1. Визначення цін за допомогою нормативів рентабельності (застосовують виробники товарів.

2. Визначення цін за допомогою торговельних знижок і націнок

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Маркетинг
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
65 Kb
Скачали:
0