Контрольні точки, питання на іспит і практичні завдання з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 2

Питання на іспит, що не увійшли до контрольних точек.

 1.  Порівняльний аналіз пакетних мережі Х.25, Frame Relay, АТМ.
 2. Порівняльний аналіз області використання мережі комутації пакетів і комутації каналів.
 3. Порівняльний аналіз технологій локальних і глобальних ТКС. Характеристика їх конвергенції.
 4. Охарактеризувати цикл передачі даних в локальних беспроводових мережах IEEE 802.11g при використанні механізму боротьби з ефектом прихованих станцій.
 5. Ефект прихованих станцій і методи боротьби з ним.
 6. Характеристика повністю оптичних мереж.
 7. Резервування ресурсів в мережі АТМ.
 8. Зворотний зв'язок в пакетних мережах.
 9. Характеристика цифрових вузькосмугових  мереж інтегрального обслуговування.
 10. Чотирьохрівнева технологія глобальних IP-мереж.

Практичні завдання

 1. Записати стек протоколів на елементах маршруту Internet-ADSL-PC.
 2. Записати стек протоколів на елементах маршруту –PC-АР(точка доступу IEEE 802.11)- Internet-ADSL-PC.
 3. Записати стек протоколів на елементах маршруту –PC-АР(точка доступу IEEE 802.11)- Internet.
 4. Налагодити ADSL-модем.
 5. Визначити час, за який ТCP-сегмент дійде від вузла користувача до вказаного викладачем серверу.
 6. Визначити кількість маршрутизаторів, через яку ТCP-сегмент пройде на шляху від вузла користувача до вказаного викладачем серверу.
 7. Визначити IP-адресу Вашого комп'ютера.
 8. Яка тривалість запису голосу, який можна передати в одній чарунці АТМ (рівень адаптації не враховувати).
 9. Яка тривалість запису голосу, який можна передати в одній чарунці АТМ, якщо заголовок ААL1 займає 1 байт.
 10. Яка тривалість запису голосу, який можна передати в одній чарунці АТМ, якщо заголовок ААL1 займає 2 байти.
 11. Скільки часу передається одна чарунка АТМ при використанні синхронної оптичної мережі SONET з побітною швидкістю 155 Мбіт/с (STM-1).
 12. Скільки часу передається одна чарунка АТМ при використанні синхронної оптичної мережі SONET з побітною швидкістю 622 Мбіт/с (STM-4).
 13. Скільки часу передається одна чарунка АТМ при використанні синхронної оптичної мережі SONET з побітною швидкістю 1244 Мбіт/с (STM-8).
 14. Скільки часу передається одна чарунка АТМ при використанні синхронної оптичної мережі SONET з побітною швидкістю 2488 Мбіт/с (STM-16).
 15. Скільки цифрових телефонних каналів можна передавати кадрами STM-1 (побітна швидкість передачі 155Мбит/с) мережі SONET при використанні на канальному рівні технології АТМ при тому, що заголовок протоколу AAL1 займає 2 байти.
 16. Скільки цифрових телефонних каналів можна передавати кадрами STM-4 (побітна швидкість передачі 622 Мбіт/с) мережі SONET при використанні на канальному рівні технології АТМ при тому, що заголовок протоколу AAL1 займає 2 байти.
 17. Скільки цифрових телефонних каналів можна передавати кадрами STM-8 (побітна швидкість передачі 1244 Мбіт/с) мережі SONET при використанні на канальному рівні технології АТМ при тому, що заголовок протоколу AAL1 займає 2 байти.
 18. Скільки цифрових телефонних каналів можна передавати кадрами STM-16 (побітна швидкість передачі 2488 Мбіт/с) мережі SONET при використанні на канальному рівні технології АТМ при тому, що заголовок протоколу AAL1 займає 2 байти.
 19. Визначити надлишковість передачі даних при використанні TCP/IP мережі поверх АТМ, якщо службова інформація (заголовок, контрольна сума) ТСР сегменту займає 50 байт, IP пакету – 20 байт, кінцевик рівня адаптації AAL5 – 10 байт, дані в 1 ТСР сегменті займають 1430 байт.
 20. Визначити надмірність передачі даних при використанні TCP/IP мережі поверх АТМ, якщо службова інформація (заголовок, контрольна сума) ТСР сегменту займає 50 байт, IP пакету – 20 байт, кінцевик рівня адаптації AAL5 – 10 байт, дані в 1 ТСР сегменті займають 930 байт.
 21. Визначити надмірність передачі даних при використанні TCP/IP мережі поверх АТМ, якщо службова інформація (заголовок, контрольна сума) ТСР сегменту займає 50 байт, IP пакету – 20 байт, кінцевик рівня адаптації AAL5 – 10 байт, дані в 1 ТСР сегменті займають 430 байт.
 22. Визначити надмірність передачі даних при використанні TCP/IP мережі поверх АТМ, якщо службова інформація (заголовок, контрольна сума) ТСР сегменту займає 50 байт, IP пакету – 20 байт, кінцевик рівня адаптації AAL5 – 10 байт, дані в 1 ТСР сегменті займають 30 байт.
 23. Визначити кількість чарунок АТМ, необхідних для передачі файлу в 1 Мбайт при використанні TCP/IP мережі поверх АТМ, якщо службова інформація (заголовок, контрольна сума) ТСР сегменту займає 50 байт, IP пакету – 20 байт, кінцевик рівня адаптації AAL5 – 10 байт, дані в 1 ТСР сегменті займають 1430 байт.
 24. Визначити кількість чарунок АТМ, необхідних для передачі файлу в 1 Мбайт при використанні TCP/IP мережі поверх АТМ, якщо службова інформація (заголовок, контрольна сума) ТСР сегменту займає 50 байт, IP пакету – 20 байт, кінцевик рівня адаптації AAL5 – 10 байт, дані в 1 ТСР сегменті займають 930 байт.
 25. Графічно представити цикл передачі даних в локальних беспроводових мережах IEEE 802.11g при використанні механізму боротьби з ефектом прихованих станцій.
 26. Графічно представити цикл передачі даних в локальних беспроводових мережах IEEE 802.11g при ігноруванні ефекту прихованих станцій.
 27. Визначити корисну пропускну спроможність мережі IEEE 802.11g із швидкістю передачі 11 Мбіт/с в режимі ad-hoc при використанні механізму боротьби з ефектом прихованих станцій без урахування колізій і побітних помилок.
 28. Визначити корисну пропускну спроможність мережі IEEE 802.11g із швидкістю передачі 11 Мбіт/с в режимі ad-hoc при ігноруванні ефекту прихованих станцій без урахування колізій і побітних помилок.
 29. Визначити корисну пропускну спроможність мережі IEEE 802.11g із швидкістю передачі 5.5 Мбіт/с в режимі ad-hoc при використанні механізму боротьби з ефектом прихованих станцій без урахування колізій і побітних помилок.
 30. Визначити корисну пропускну спроможність мережі IEEE 802.11g із швидкістю передачі 5.5 Мбіт/с в режимі ad-hoc при ігноруванні ефекту прихованих станцій без урахування колізій і побітних помилок.