Конспект книги "Фінанси". Розділ 8. Методи оцінки доцільності інвестицій: з ризиком, страница 6

3. Аналіз чутливості реагування — це прийом, що застосовується для вимірювання ризику. Мета — оцінити, як змінюються чисті доходи, грошові потоки, ЧТВ, ціна акцій тощо, колі міняється значення ще якої-небудь однієї змінної величини.

4. Якщо ставка дисконта не зазначена, можна скористатись МОКА, щоб визначити необхідну ставку доходу: KS = Rf + β (Кm - Rf). Цю ставку (KS) можна використати як ставку дисконта для аналізу ЧТВ.

5. Мета моделювання у оцінці доцільності інвестицій — визначити проект із найстабільнішими ЧТВ, ВСД або ІП, якщо змінюється вартість грошового вотоку, ставка дисконта й інші фактора.

6. β ?роекту приблизно однакова з ? акцій компанії. Якщо проект не типовий, тоді використовується середнє значення ? кількох компаній, які реалізують подібні проекти.

7. Проблема інфляції у оцінці доцільності інвестицій може бути частково вирішена, якщо вдатись до одного з таких підходів:

а) дисконтувати нескориговані на інфляцію грошові потоки на таку ж нескориговану дискантну ставку;

б) дисконтувати скориговані на інфляцію грошові потоки на таку ж скориговану ставку дисконта.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Рік          Грошовий потік    Фактор еквіва- лента певності           Безсечквй грошовий потік  Процентний фактор теперішньої вартості 10%  Теперішня вартість безпечного грошового потоку      

1             $2000     0,93        $1860     0,9259    $1722    

2             $3000     0,91        $2730     08373     $2340    

3             $4000     0,80        $3200     0,7938    $2540    

4             $8000     0,75        $6000     0,7350    $4410    

Теперішня вартість за 8% = $11012           

ЧТВ = $11012 - $15000 = -$3988

Проект має негативне значення ЧТВ, а тому він відхилений.

2. ЧТВ проекту М за 12% = $1578

ЧТВ проекту М за 14% = $1478

139

Зміна ЧТВ проекту М =

ЧТВ проекту Н за 12% = $1674

ЧТВ проекту Н за 14% = $1586

Зміна ЧТВ проекту Н =

Проект М ризикованіший, бо його ЧТВ у процентному відношенні змінилась більше.

3. KS = Rf + β (?m - Rf) = 0,07 + 1,70 x (0,14-0,07) - 0,189 або 18,9% або 19%

Отже, грошові потоки: слід дисконтувати під 19% і відняти початкові інвестиції $10000.

$4000 х 0,840 + $8000 x 0,706 + $2 000 x 0,593 - $10000 = $3360 + $5648 + $1186 - $10000 = $194.

Значення ЧТВ позитивне, отже, проект прийнятний. 4.

Проект            Середнє значення модельованої ЧТВ        Середнє модельоване стандаріяе відхилення          Модельований коефщієнт варіації

А            $392       17           4%         

Б             $417       25           б%         

В             $367       38           10%       

Проект А має найнижчий модельований коефіцієнт варіації, отже, проект слід приймати. 5.

а) Без інфляції. 12%- 7% = 5%.

Рік       Грошовий потік        Процентний фактор теперішньої вартості за 5%            Теперішня вартість грошового потоку      

1             $4000     0,952      $3808    

2             $7000     0,907      $6349    

3             $12000   0,864      $10368  

4             $15000   0,823      $12345  

5             $18000   0,784      $14112  

Всього теперішньої вартості за реальної ставки дисконта 5% =            $46982           

Віднімемо початкові інвестиції      $10000           

Скоригована ЧТВ =  $36982           

140

6) 3 поправкою на інфляцію.

Рік          Грошовий потік за інфляції 7%         Процентний фактор теперішньої вартості за 12%         Теперішня вартість грошового потоку              

1             $4280     0,893      $3822    

2             $7490     0,797      $5970    

3             $12840   0,712      $9142    

4             $16050   0,636      $10207  

5             $19260   0,567      $10920  

Всього теперішньої вартості за ставки дисконта 12% =  $40061           

Віднімемо початкові інвестиції      $10000           

Скоригована ЧТВ =              $30061           

Вам більше підходить нижче значення ЧТВ — $30061.