Конспект книги "Фінанси". Розділ 8. Методи оцінки доцільності інвестицій: з ризиком, страница 5

136

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Існує два методи, для вирахування інфляції, коли оцінюється доцільність інвестиціїй. Перший метод дисконтування грошових потоків, що не враховують інфляцію, за такою ж ставкою дисконти. Другий метод дисконтування скоригованих на інфляцію грошових потоків за такою ж скоригованою на інфляцію ставкою дисканта. Слід вдаватись до обох методів, щоб вивчити вплив інфляції на ЧТВ проекту.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Що таке ризик? Як можна виміряти ризик?

2. Яка головна різниця між методиками, що використовують МЕП і

ЧТВ? Чи приводять вони до того ж самого рішення щодо схвалення

або відхилення проекту, коли оцінюється доцільність інвестицій?

3. Що таке аналіз чутливості реагування?

4. Як можна використати МОКА для оцінки доцільності інвестицій з ризиком?

5. Яка мета моделювання для оцінки доцільності інвестицій?

6.Як ви визначаєте [і проекту на практиці?

7. Як можна вирішити проблему інфляції, коли оцінюється доцільність інвестицій?

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Фактор еквівалента певності

Інфляція

Ризик

Безпечна ставка

Аналіз чутливості реагування

Моделювання

Програмне забезпечення моделювання на комп'ютерах

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Визначте з допомогою методу еквівалента певності, чи прийнятний проект із такими даними:

Рік       Грошовий потік від проекту           Фактор еквівалента певності         

1          $2000  0,93    

2          $3000  0,91    

3          $4000  0,80    

4          $8000  0,75    

137

Початкові інвестиції — $15000. Доходність державних облігацій уряду США — 8%.

2. Проект М дає такі грошові потоки: $2000 за перший рік і $2500 за другий рік. Проект Н дає грошовий потік $3000 за перший рік і $1500 за другий рік. Початкові інвестиції кожного проекту $2200.3 допомогою аналізу чутливості реагування визначте, який проект ризикованіший, якщо ставка дисконта зросте з 12% до 14%.

3. З допомогою МОКА визначте ЧТВ такого проекту:

Рік       Грошовий потік від проекту          

1          +$4000           

2          +$8000           

3          +$2000           

Доходність ринкового портфеля 14%, р проекту 1,70, безпечна ставка дорівнює 7%. Початкові інвестиції в проект $10000.

4. Компанія АБВ розробила 5 імітаційних моделей для проектів А, Б, В. Результати такі:

Проект А Проект Б Проект В

ЧТВ         Стандартне відхилення         ЧТВ         Стандартне відхилення         ЧТВ         Стандартне відхилення        

$150        12            $100        34            $100        11           

$250        17            $300        41            $200        35           

$450        21            $500        27            $300        51           

$650        20            $700        31            $700        68           

$850        33            $900        18            $900        63           

Який проект має схвалити компанія, виходячи з цих моделей?

5. У 1985 році визначено, що протягом наступних 5 років проект дасть такі грошові потоки; $4000, $8000, $12000, $15000 і $18000 (в доларах 1985 року). Дисконтна ставка — 12%, річна інфляція — 7%, початкові інвестиції — $10000. Скориставшись обома методами (без поправки на інфляцію і з поправкою на інфляцію), визначте скориговані значення ЧТВ, на яких грунтуватимете своє рішення про проект.

ВІДПОВІДІ

основні поняття

1. Ризик означає непевність і нестабільність. Майбутні грошові потоки проекту можуть несподівано впасти або вирости. Ринкова ставка дисконта може піднятись або впасти, що спричиниться до спаду чи підйому цін на акції та інші цінні фінансові папери. Ризик

138

можна вимірювати з допомогою стандартного відхилення, бета аналізу за МОКА та прийомів моделювання.

2. За методикою ЧТВ, ризиковані грошові потоки дисконтуються за ставкою, що підходить до рівня ризику проекту. За методикою еквівалента певності, безпечні грошові потоки дисконтуються за безпечною ставкою. Теоретично обидва методи повинні дати однакові результати.