Конспект книги "Фінанси". Розділ 8. Методи оцінки доцільності інвестицій: з ризиком, страница 2

5 Фінанси

130

фінансові аналітики, коли хочуть з допомогою аналізу чутливості реагування визначити ризикованість проекту. З попередніх розділів відомо, що ризик виміржіеться з допомогою варіації. Чим більше відхилення або зміна ЧТВ проекту, тим вів ризикованіший.

Приклад: Застосування аналізу чутливості реагування.

Завдання: Хай грошові потоки проекту А становлять $1000 за перший рік і $1500 за другий рік. Грошові потоки проекту Б $1800 за перший рік і $700 за другий. Початкові інвестиції кожного проекту $1600. Який проект ризикованіший, якщо дисконтна ставка зміниться з 10% на 12%?

Розв'язок: Щоб відповісти на це питання, спочатку визначте ЧТВ кожного проекту за ставкою 10%. Скориставшись методом ЧТВ, описаним у розділі 7, ви визначите, що ЧТВ проекту А за ставки 10% становить $795, а ЧТВ проекту Б за тієї ж ставки — $672. (Повторення: перемножте значення грошових потоків на фактори теперішньої вартості за ставки 10%, додайте результати і потім відніміть від суми початкові інвестиції — $1600). Щоб побачити, як змінились ЧТВ обох проектів, тепер слід вирахувати ЧТВ грошових потоків за новою ставкою. Скориставшись цим самим методом, ви визначаєте, що ЧТВ проекту А за ставки 12% становить $563, а ЧТВ проекту Б за тієї ж ставки $488.

Підсумуємо результати:

Проект   ЧТВ за 10%          ЧТВ за 12%          Зміна ЧТВ у %    

А            $795       $563       -29         

Б             $672       $488       -27         

Поглянувши на наведені вище цифри, ви побачите, що ЧТВ обох проектів падає, коли ставка дисконта зростає з 10% до 12%. А проте, метод аналізу чутливості реагування передбачає ще одне важливе питання, щоб порівняти рівень ризику обох цих проектів: ЧТВ якого проекту у процентному відношенні зміниться більше, якщо ставка дисконта підвищиться з 10% до 12%? При порівнянні вищенаведених цифр видно, що ЧТВ проекту А змінюється на -29%, тоді як проекту Б на -27%. Отже, проект А чутливіше реагує на зміни ставки дисконта. Іншими словами, проект А ризикованіший за проект В, якщо ставка дисконта у майбутньому зміниться.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Аналіз чутливості реагування розглядає ЧТВ, ВСД та інші показники, пов'язані з прибутком, ризиком, обсягом продажу товарів, собівартістю, дисконтною ставкою тощо. Мета виявити, як чутливо реагує ЧТВ або ВСД на зміни одної перемінної. З двох проктів чутливіший до змін вважається ризикованішим.

131

МОКА В ОЦІНЦІ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Модель оцінки капітальних активів (МОКА) описувалася в розділі 4, де за допомогою цієї моделі визначалась необхідна ставка доходу від акцій або портфеля інвестицій. Вирахування дуже прості, якщо відомі доход від безпечних активів, бета (b) акцій або портфеля інвестицій та доходність ринкового портфеля.

В розділі 4 було наведено просте рівняння: Ke = Rf + b (Km - Rf)

де:

Ke — необхідна ставка доходу;

b — бета акцій;

Rf — безпечна ставка;

Km — доходність ринкового портфеля.

У цьому розділі використовується те ж саме рівняння, лише із трохи зміненими позначеннями:

Kp = Rf + bp(Km - Rf)

де:

Kp — необхідна ставка доходу від проекту, що оцінюється;

bp — бета проекту.

Інші позначення залишаються ті ж, що й були. Цей метод розглядає проект як акції компанії та припускає, що доходність проекту пов'язана з доходністю всіх активів компанії або з доходом всієї галузі. Якщо ви погоджуєтесь із тим, що проект, який ви вивчаєте, має той же рівень ризику, що й будь-який типовий проект компанії, ви можете скористатись b компанії як b проекту.

Приклад: Використання МОКА для оцінки доцільності інвестицій.

Завдання: Припустимо, що ви хочете визначити ЧТВ проекту, але не знаєте, якою ставкою дисконта слід скористатись. Проте ви знаєте, що b компанії дорівнює 1,50, безпечна ставка — 8%, а доходність ринкового портфеля за індексом Доу Джонса — 12%. Ви також впевнені, що ризикованість проекту не дуже відрізняється від рівня ризику інших проектів компанії.

Розв'язок: Позаяк ви переконані, що ризик проектів однаковий, можна сказати, що b, або відповідний ризик проекту, має бути близький до b компанії, тобто 1,5.