Конспект книги "Фінанси". Розділ 8. Методи оцінки доцільності інвестицій: з ризиком

Страницы работы

Содержание работы

8.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ: З РИЗИКОМ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Фактор еквівалента певності — застосовується для приведення запланованих грошових потоків до безпечного рівня;

Ризик — непевність, нестабільність;

Безпечна ставка — ставка дисконта, що дорівнює доходносгі безпечних активів;

Аналіз чутливості реагування — визначення того, як змінюється певний чинник, коли змінюється інший;

Моделювання — використання гіпотетичної ситуації, близької до реальної, як допоміжного засобу для прийняття рішення.

РИЗИКУ ОЦІНЦІ ДОЦІЛЬНОСТІ

ІНВЕСТИЦІЙ

ризик — це термін для означення непевності і нестабільності. Інвестиції називаються безпечними, якщо доходи від них стабільні і надійні. Інвеститори вважають, що купувати державні облігації, які є державним боргом уряду Сполучених Штатів, цілком безпечно, бо доходи від них певні і гарантовані.

Оцінка доцільності інвестицій — це майже завжди оцінка проектів з ризиком. Майбутні грошові доходи проекту можуть несподівано впасти або вирости. Ставки, під які інвестуються майбутні грошові потоки, можуть змінитися, як припускалось у попередніх розділах. Існує багато інших чинників, які можуть зменшити сподівані грошові потоки: втрата позиції на ринку, підвищення собівартості товарів, нові вимоги щодо захисту навколишнього середовища, зростаюча вартість фінансування. З огляду на ризик, головне завдання фінансиста — вибрати кращі проекти, хоча всі вони пов'язані з непевністю.

128

МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТА ПЕВНОСТІ (МЕП)

Ідея цього методу полягає у тому, щоб розподілити грошовий потік на певну та ризиковану частини. Грошові потоки переводяться в безпечні (певні), потім дисконтуються за безпечною ставкою. Ставка за державними облігаціями уряду Сполучених Штатів вважається безпечною і, як правило, береться за основу.

ВИРАХУВАННЯ ЕКВІВАЛЕНТІВ ПЕВНОСТІ

1. Визначте сподівані грошові потоки від проекту.

2. Визначте фактор еквівалента певності або відсоток сподіваного грошового потоку, що є певним.

3. Вирахуйте певні грошові потоки, перемноживши величину сподіваних грошових потоків на фактор еквівалента певності.

4. Вирахуйте теперішню вартість проекту, дисконтуючи певні грошові потоки на безпечну ставку дисконта, — наприклад, на величину доходності державних облігацій.

5. Визначте чисту теперішню вартість проекту, віднявши початкові інвестиції від чистої теперішньої вартості безпечних грошових потоків.

6. Якщо значення ЧТВ дорівнює нулю або позитивне, проект можна ухвалювати, і навпаки, проект слід відхилити, якщо значення ЧТВ негативне.

Приклад: Вирахування еквівалентів певності.

Завдання: Компанія АБВ вирахувала, що протягом наступних п'яти років щорічно матиме відповідно такі грошові потоки: $7000, $6000, $5000, $4000 і $3000. Фактори еквівалента певності за ті ж самі періоди відповідно будуть такі: 95%, 80%, 70%, 60% і 40%. Початкові інвестиції у проект $11000. Безпечна ставка (доходність державних облігацій уряду США) — 10%. Визначте, чи проект прийнятний, застосувавши метод еквівалента певності.

Розв'язок: Спочатку слід виділити безпечні грошові потоки із сподіваних грошових потоків. Це можна зробити, помноживши сподівані грошові потоки на фактор еквівалента певності.

Рік          Сподівані грошові потоки  Фактор еквівалента певності             Безпечні грошові потоки   

1             $7000     0,95        $6650    

2             $6000     0,80        $4800    

3             $5000     0,70        $3500    

4             $4000     0,60        $2400    

5             $3000     0,40        $1200    

129

Отримавши безпечні грошові потоки, дисконтуйте їх за безпечною ставкою 10%. (Зверніть увагу: безпечні грошові потоки слід дисконтувати лише за безпечною ставкою. Запам'ятайте: ці грошові потоки мають бути безпечними). Потім, скориставшись таблицею значень теперішньої вартості, підрахуйте теперішню вартість безпечних грошових потоків.

Рік          Безпечні грошові потоки    Процентний фактор теперішньої вартості за 10%         Теперішня вартість певних грошових потоків  

1             $6650     0,926      $6158    

2             $4800     0,857      $4113    

3             $3500     0,794      $2779    

4             $2400     0,735      $1764    

5             $1200     0,681      $817      

Всього теперішньої вартості безпечних грошових потоків         $15631  

Теперішня вартість безпечних грошових потоків цього проекту — $15631. Віднявши початкові інвестиції $11000 від $15631, ви визначите ЧТВ проекту — $4631. Тепер, звісно, ви знаєте — позитивне значення ЧТВ означає, що проект прийнятний. Тому компанії АБВ варто схвалити проект.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Метод еквівалента певності (МЕП) виділяєбезпечні грошові пото-ки із сподіваних грошових потоків і дисконтує безпечні потоки за безпечною ставкою.

АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ

Аналіз чутливості реагування широко використовується для визначення зміни ЧТВ залежно від змін обсягів продажу товарів, .ціни робочої сили, матеріальних витрат, дисконтної ставки або інших чинників. Одне слово, аналіз чутливості реагування — це вивчення питання: "А що, як?.." Наприклад, ви хочете дізнатися, як зміниться ЧТВ проекту, якщо грошовий потік щороку росте на 10%, 20% або 30%: Або: чи матиме ЧТВ позитивне значення, якщо за другий рік не буде грошового потоку? Або: у якого проекту різкіше впаде ЧТВ, якщо дисконтна ставка зростає з 8% до 11%? Саме такі питання ставлять

Похожие материалы

Информация о работе