Контрольный тест по дисципліні «Інженерні розрахунки на ПК» (оператори програмування, анімація, обчислення похідноЇ)

Страницы работы

Содержание работы

ДОНБАСЬКИЙ  ІНСТИТУТ    ТЕХНІКИ ТА  МЕНЕДЖМЕНТУ

МІЖНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНІЧНОГО УНИВЕРСИТЕТУ

Затверджую

Ректор ДІТМ МНТУ

_________Т.В.Кухтик

______________2005р.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

По дисципліиі « Інженерні розрахунки на ПК »

Направление подготовки

6.0804 “ Комп’ютерні  науки”

Тест_______А____

Студент_________________

Варіант____I____

Група__________________

Кредит_____I_____

Оцінка__________________

Прим____.

Викладач  Воробйова С.І.

Підпис  викладача_________

I РІВЕНЬ

1.  Вказати  оператори програмування.

2.  Дайте визначення  анімації.

3.  Записати процедуру обчислення коренів функції за методом Ньютона.

4.  Вказати типи текстових  фрагментів.

5.  Вказати  основні  типи графічної  області.

6.  Що дозволяє створювати команди розділу меню Text?

7.  Яку треба  використати комбінацію клавіш щоб ввести у формулу величину степені.?

8.   Вказати використання діапазонної змінної для табулювання функції.

II РІВЕНЬ

  При включенні система автоматично знаходиться в режимі вводу математичних виразів. Тому наступні завдання слід виконувати з відповідним структурним оформленням документу: текстовий коментар (CreateTextregion), далі математичний вираз, що розраховується, графік (якщо потрібен) і т.д.(див. приклади). Така організація документу, окрім прозорості для оточуючих (а інколи і для автора), попередить від стандартних помилок, використання значень змінних, ще до їх обчислення тощо. В кінці складних розрахунків слід надрукувати висновки.

Якщо в документі починають нагромаджуватись і навіть перекриватися різні області, слід використати команду меню Edit\Regions\Separate, в результаті всі нагромадження будуть розведені автоматично.

9 . Обчислити похідну

                                          

10 Обчислити похідну         

11. Розкласти в ряд Тейлора в околі функцію

                                          

12. Розкласти в ряд Тейлора в околі

                                          

13.   Обчислити                      

14   Обчислити                       

Похожие материалы

Информация о работе