Конспект книги "Фінанси". Розділ 15. Фінансування робочого капіталу, страница 6

Є точна формула, яка вираховує показник можливих втрат від невикористання знижки:

Показник                    Знижка                      360 днів         

можливих      =         1- знижка      х          Термін кредиту  -      Період           

втрат                                     постачальника          дисконта       

За цією формулою точний показник можливих втрат від невикористання знижки становить 36,7%:

270

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Знижка тоді прийнятна, коли виграш від неї (або можливі втрати, якщо нею не скористатися) перевищує витрати на позику. Якщо ж виграш від знижки менший за витрати на позику, фірмі краще одержати товар та сплатити рахунок пізніше.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Дайте два визначення чистого робочого капіталу.

2. Яка різниця між сезонним та постійним робочим капіталом?

3. Опишіть консервативний підхід до фінансування робочого капіталу.

4. За яких умов приймається знижка в рахунку на оплату постачальнику?

5. Що означає термін 3/10 нетто 45?

6. Що прагнуть звести до мінімуму за допомогою НОЗ і що намагаються максималізувати з його допомогою?

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Агресивний підхід

Менеджмент товарно-матеріальних запасів Консервативний підхід

Чистий робочий капітал

Межа покриття постійних витрат та прибутку

Постійне фінансування

Найекономніший обсяг замовлень

Сезонне фінансування

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Менеджери компанії АБВ вирішили, що послаблення вимог щодо розрахунків клієнтів принесе додатково $14000 прибутку. Але тоді з обороту фірми вилучається в середньому $20000 за рахунок дебіторів. Передбачається, що від послаблення розрахункових вимог безнадійні борги зростуть з $5000 до $13000. Необхідна ставка доходу на інвестиції — 14%. Визначте, чи варто рекомендувати послаблення розрахункових умов. 2. Компанії АБВ треба визначити, чи:

а) взяти позику під 15% і одразу сплатити рахунок-фактуру на суму $100000 та одержатизнижку 3%; б) одержати товар і сплатити рахунок через 90 днів. Який вибір економніший?

271

3. Компанія АБВ щомісяця купує 10000 одиниць певного товару. Витрати на зберігання одній одиниці щомісячне становлять $0,10, а витрати на замовлення $50. Визначте НОЗ цієї компанії.

4. Визначте середній рівень запасів і кількість необхідних замовлень за місяць, скориставшись даними із завдання 3.

5. Точно визначте можливі втрати, якщо ви не одержите знижку за таких умов: 3/ 10 нетто 40.

ВІДПОВІДІ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. Два визначення чистого робочого капіталу такі:

а) поточні активи мінус поточні пасиви;

б) частина поточних активів, яка фінансується за рахунок довгострокових джерел.

2. Мінімальний рівень поточних активів — це величина незмінна; поточні активи, що перевищують мінімальний рівень — сезонні.

3. Консервативний підхід полягав би в тому, щоб фінансувати постійні поточні активи і чималу частину сезонного робочого капіталу за рахунок довгострокових боргів та власного капіталу.

4. Знижка прийнятна тоді, коли виграш від неї (сума знижки) перевищує витрати на позику для сплати рахунку.

5. Покупцеві надається право одержати знижку 3% тоді, коли рахунок сплачується протягом десяти днів від дати одержання накладної. Інакше покупець має сплатити всю ціну протягом 45 днів.

6.3 допомогою НОЗ прагнуть максималізувати обсяг замовлення і водночас звести до мінімуму витрати на організацію замовлень та зберігання товарів.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1.

Додатковий прибуток за рахунок зростання товарообороту      $14000           

Втрачені кошти від зростання дебіторської заборгованості       $2800 

Збільшення безнадійних боргів      $8000 

Чистий прибуток      $3200 

Отже, послаблення розрахункових умов варто рекомендувати, бо це дає додатковий прибуток.

2.

Виграш           0,03 х $100000 = $3000        

Витрати на позику    0,15 х ($97000) х  = $3637          

272

Витрати на позику більші за виграш від знижва. Отже, варіант "б" вигідніший.

3. НОЗ = = 3162

4. Середній рівень запасів = 1581

Кількість замовлень на місяць  = 3 замовлення

Можливі витрати, якщо не одержите = знижку    = 0,37 або 37%