Конспект книги "Фінанси". Розділ 15. Фінансування робочого капіталу, страница 4

265

МЕНЕДЖМЕНТ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ

ЗАПАСІВ

Головна мета цього менеджменту — визначити та підтримувати товарно-матеріальні запаси на такому рівні, за якого завжди можна забезпечити виконання замовлень клієнтів. Проте тримати запаси втратно, бо при цьому кошти фірми прив'язуються так, що не приносять інтересів. Іншими словами, вартість утримання запасів — це втрачені можливості для Інвестицій. Якщо існує можливість одержати 15% доходу на інвестиції, то утримання запасів на $10000 щорічно варте фірмі $1500. Іншими словами, фірма заробила б $1500 прибутку, якби Інвестувала $10000, а не пустила їх на закупівлю матеріалів, сировини тощо. Усвідомлення цього суттєве для вирішення низки проблем, пов'язаних з менеджментом товарно-матеріальних запасів.

КОЛИ СЛІД ЗБІЛЬШУВАТИ РІВЕНЬ ЗАПАСІВ

Запаси слід утримувати на вищому рівні тоді, коли вигода від цього перевищує вартість утримання додаткових запасів. Припустимо, що компанія могла б заощадити $10000 за рахунок збільшення замовлень товару, при цьому її середній запас зростає з $450000 до $600000. Якщо фірма мас можливість заробити 16%, вкладаючи свої гроші, то чи прийнятна пропозиція підвищити рівень запасів?

Відповідаючи на це питання, вам довелося б порівняти додатковий прибуток $10000 з прибутком, який би мала фірма від інвестування грошей, що будуть вкладені в додаткові товарно-матеріальні запаси на суму $150000.

Позаяк вартість утримання додаткового запасу на суму $24000 (0,1 б х х $150000 - $24000) перевищує економію $10000, рішення має бути таке: не підвищувати рівень запасів. Якщо запаси зростають до рівня $600000, компанія матиме збиток $14000 ($24000 - $10000). Фірма також може вирішити зменшити рівень запасів, якщо заощаджена вартість утримання запасів перевищує прибуток.

НАЙЕКОНОМНІШИЙ ОБСЯГ ЗАМОВЛЕНЬ (НОЗ)

Найекономніший обсяг замовлень, відомий як НОЗ, — це кількість товару, яка за регулярного замовлення забезпечує мінімальні витрати на організацію замовлення і на зберігання запасів. Витрати на замовлення включають заробітну плату службовців, що працюють повний та неповний робочий день у відділі постачання, витрати на комп'ютерну обробку інформації тощо. Чим частіше робляться замовлення, тим більші витрати на підготовку та виконання замовлень. Витрати на організацію замовлень будуть мінімальні, якщо всі необхідні товари замовляються за один раз на початку року. На малюнку 15-2 показано загальну залежність між величиною замовлень (кількість одиниць в кожному замовленні) та витратами на організацію замовлень.

266

Обсяг замовлення (кількість одиниць у кожному замовленні).

Малюнок 15-2.

Витрати на організацію замовлення та обсяг замовлень

Витрати на зберігання запасів включають різні витрати, пов'язані з роботою складів і складуванням запасів. Коли зростає кількість одиниць у кожному замовленні, зростають складські витрати. Отже, витрати на складування та зберігання запасів максимальні тоді, коли річні потреби задовольняються одразу за одне замовлення. А якщо матеріали, сировина тощо замовляються меншими партіями, то витрати на зберігання зменшуються. Залежність між витратами на зберігання запасів та величиною замовлень (кількість одиниць у кожному замовленні) показана на малюнку 15-3.

Найекономніший обсяг замовлень (НОЗ) можна визначити, якщо накласти один на одного графіки на малюнках 15-2 та 15-3, як показано на малюнку 15-4. НОЗ можна також визначити за допомогою такої формули:

НОЗ =

де:

К — необхідна кількість одиниць товару на кожен період;

В — витрати на організацію одного замовлення;

ВЗ — витрати на зберігання запасів та складування.

Приклад: Підрахування НОЗ.

Річна потреба одного виду товару становить 10000 одиниць. Витрати на організацію одного замовлення становлять $120, а витрати на

267

Величина замовлення (кільисть одиниць у кожному замовленні)

Малюнок 15-3.

Витрати на зберігання запасів та обсяг замовлень

Малюнок 15-4.

Найекономніший обсяг замовлень (НОЗ) зберігання і складування - $4 на одиницю товару. Маючи ці дані, можна швидко вирахуватиНОЗ з допомогою такої формули: