Конспект книги "Фінанси". Розділ 15. Фінансування робочого капіталу, страница 3

Величина дебіторської заборгованості здебільшого визначається умовами компаній щодо розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо ці умови суворі, менше клієнтів компанії купують її товари в кредит, зменшується обсяг продажу товарів, отже, зменшується величина дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. З іншого боку, якщо розрахункові умови послаблюються, з'являється більше замовників, зростає товарооборот і сума дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. Послаблення розрахункових умов, що збільшує дебіторську заборгованість за рахунками клієнтів, має як переваги, так і вади. Переваги — це зростання обсягу продажу товарів та прибутку. Вади — можливість збільшення суми безнадійних боргів та додаткові фінансові витрати на утримання на балансі рахунків дебіторів.

Дебіторська заборгованість клієнтів — це як безпроцентна позика клієнтам. Проте продавці товарів змушені втрачати на сплаті процентів банку за нові позики, доки 'їх капітал зав'язаний у рахунках дебіторів. Перш ніж прийняти рішення про послаблення розрахункових умов, слід порівняти витрати на утримання на балансі додаткової дебіторської заборгованості клієнтів з вигодою від приросту обсягу продажу. Якщо результат такого порівняння дає чистий прибуток, фірма має послабити свої розрахункові умови клієнтам.

Приклад: Менеджмент дебіторської заборгованості.

Завдання: Поточний обсяг продажу компанії АБВ — 100000 електронних сигнальних пристроїв. Кожен продається за $50. Змінні витрати1 компанії на кожен пристрій становлять $40. Отже, межа покриття постійних витрат та прибутку становить на одиницю товару $10 (межа покриття дорівнює різниці між ціною продажу та змінними витратами). Передбачається, що дебіторська заборгованість клієнтів зросте на $500000, коли будуть послаблені умови щодо розрахунків. Продаж пристрою зросте на 30000 одиниць. 5% виручки від продажу 30000 пристроїв будуть втрачені для компанії як безнадійні борги. Припускаючи, що

1   Змінні виграш компанії—це витрати, які зростають або зменшуються прямо пропорційно кількості випущених виробів. Отже, на одиницю виробу змінні витрати сталі.

На противагу, загальна сума постійних витрат компанії за певний період є сталою. Постійні витрати на одиницю виробу зменшуються, коли зростає обсяг виробніцтва. (Від перекладачів).

264

собівартість проданих товарів становить 80% від виручки, а вартість капіталу, залученого для фінансування, — 12%, визначте, чи буде послаблення розрахункових умов прибутковим для компанії АБВ.

Розв'язок: Розв'язок полягає у простому порівнянні витрат і виграшу.

Виграш — це надходження $300000 від додаткового товарообороту (30000 додатково проданих виробів х $10). Витрати — це додаткові безнадійні борги $75000 та $48000 за рахунок утримання на балансі додаткової дебіторської заборгованості, як це підраховано в таблиці 15-2.

Таблиця 15-2. Порівняння витрат і вигоди зростання суми рахунків дебіторів-клієнтів

Виграш                      

Надходження від додаткового товарообороту (30000 одиниць х $10)   $300000         

Витрати                     

Витрати на додаткові безнадійні борги (30000 одиниць х $50 х 0,05)   $75000           

Витрахи на додаткові позики, для компенсуванння зростаючої дебіторської заборгованості ($500000 х 0,80 х 0,12)       $48000           

Чистий прибуток      $177000         

Після підрахунків побачимо, що компанія АБВ заробить $177000 чистого прибутку, якщо вона послабить свої розрахункові умови клієнтам. Але послаблення вимог щодо розрахунків не завжди має такий результат. Інколи додаткові витрати на безнадійні борги та на утримання на балансі нових рахунків дебіторів значно перевищують прибуток від додаткового товарообороту. Результатом може стати накопичення на балансі крім старих рахунків дебіторів ще й нових. У цьому випадку правильніше не міняти умови розрахунків, тобто не послабляти їх.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Вигода від послаблення розрахункових умов це прибуток від додаткового товарообороту. Витрати складаються з додаткових безнадійних боргів та витрат на утримання на балансі додатково! дебіторської заборгованості. Вигода від посилення розрахункових умов це зменшення суми безнадійних боргів та економія на процентах за позики банку, бо понижується рівень дебіторської заборгованості. Втрати це зменшення прибутку від продажу товарів.