Конспект книги "Фінанси". Розділ 12. Довгостроковий капітал. Оренда

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Коли майно здається в оренду, проблема його застаріння стосується орендодавача. Проте орендар втрачає податкові знижки на амортизацію. Оренда має і вигоди, і вади, отож, перш ніж підписувати договір про оренду, слід підрахувати і порівняти її з вартістю купівлі обладнання.

ОРЕНДА ЧИ КУПІВЛЯ?

МЕТОД ЧТВ

Бізнесмени часто опиняються перед вибором: купувати чи орендувати майно. Коли майно взяте в оренду, орендареві не треба думати, як залучити капітал, бо за фінансування проекту відповідає орендода-вач. З іншого боку, орендар втрачає як податкові знижки на амортизацію, так і доход від продажу обладнання, що списується. Втрату цих вигод не можна не побачити, коли порівнюються витрати на оренду з витратами на купівлю.

Перш ніж остаточно вирішити — орендувати чи купувати, фінансисти намагаються вибрати дешевший варіант. Більшість витрат, таких, як орендна плата, і більшість вигод, таких, як податкові знижки, відносяться до майбутніх періодів, отож вибрати, купувати чи оренду-

215

вати, найкраще шляхом порівняння чистої вартості обох варіантів у теперішніх доларах. Саме тут метод чистої теперішньої вартості (ЧТВ) може прислужитись.

Іншими словами, на питання - орендувати чи купувати - можна відповісти, якщо визначити значення теперішньої вартості витрат на оренду і на придбання обладнання. З допомогою цього прийому питання може бути вирішене як проблема оцінки доцільності фінансування івестицій. Проте між проблемами оцінки доцільності фінансування інвестицій і проблемами оренди с істотна різниця. За оцінки доцільності фінансування інвестицій проект з вищим значенням ЧТВ мас перевагу, тоді як у виборі між орендою і купівлею перевага надається нижчій теперішній вартості витрат. Нижче, крок за кроком, показана процедура підрахування та порівняння значень теперішньої вартості витрат.

ВИРАХУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ВИТРАТ НА ОРЕНДУ

ТА КУПІВЛЮ

1. Визначимо теперішню вартість оренди.

А. Візьмемо дані про річну орендну плату (вони, як правило, відомі).

Б. Підрахуємо річні податкові знижки на орендну плату.

В. Від А віднімемо Б, щоб одержати значення річних витрат на оренду з врахуванням податкових знижок.

Г. Помножимо В на фактор теперішньої вартості за кожен рік.

Д. Додамо значення теперішньої вартості Г, щоб одержати загальну теперішню вартість витрат на оренду.

2. Визначимо теперішню вартість витрат на купівлю.

А. Візьмемо дані про щорічне погашення позики (вони, як правило, відомі).

Б. Визначимо,яку частку становлять інтереси від суми щорічного погашення позики.

В. Визначимо річні амортизаційні відрахування на майно,яке має бути куплене.

Г. Додамо Б і В та відрахуємо суму податкових знижок за рахунок цих двох пільгових позицій.

Д. Віднімемо від суми річного погашення позики податкові знижки. Б. Помножимо Д на фактор теперішньої вартості за кожен рік. Додамо одержані значення, щоб одержати загальну теперішню вартість витрат на купівлю.

3. Порівняємо теперішню вартість витрат на оренду (1) з теперішньою вартістю витрат на купівлю (2). Виберемо варіант, що має нижчу теперішню вартість.

Приклад. Оренда чи купівля?

Завдання: Компанія АБВ планує придбати високоточний верстат з електронним управлінням за $50000. Строк служби - 5

Таблиця 12-4. Теперішня вартість витрат на купівлю.

Рік      Суми погашення позики (1)        Інтерес (2)   Амортизаційні відрахування* (3)      Витрати, що вираховуються за оподаткування: інтерес + амортизація (4)=(2) +(3)   Податкові знижки за 40% (5)      Сума погашення позики з урахуванням податкових знижок         (б) = (1)- (5)  Фактор теперішньої вартості за 7% (7)      Теперішня вартість сум погашення позики

Похожие материалы

Информация о работе