Конспект книги "Фінанси". Розділ 11. Дивідендна політика, страница 8

Нові інвестиції або фінансування (мільйони доларів).

Малюнок 11-1. Метод чистого залишку та криві ВСД і ГВК

202

Примітка: дивіться розділ 9 для кращого розуміння малюнка 11-1.

Є багато інших міркувань, що стосуються визначення дивідендної політики. Відповідь фірми на ставлення інвеститорів до дивідендів — це один чинник. Доход, який пропонують конкуруючий бізнес та подібні типи акцій, — це інший чинник. Цей процес значно складніший, ніж просто дотримання методу чистого залишку. Факт лишається фактом, що дивіденди відіграють свою роль в оцінці акцій, і їх слід брати до уваги нарівні з іншими чинниками, коли робиться остаточний аналіз оцінки акцій.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Врешті-решт певна дивідендна політика виявляється ефективнішою за інші. Фінансові менеджери мають проводити, стабільну дивідендну політику, щоб зменшити непевність. Ця політика має бути досить консервативна, щоб забезпечити стійкі платежі. Компоті, доходи яких періодично змінюються, повинні провадити політику сплати низьких дивідендів і вдаватись до виплати додаткових дивідендів лише тоді, коли прибутки та економічна ситуація сприятливі.

Головна мета запровадити дивідендну політику, яку інвеститори сприймуть і оцінять як здорову, яка принесе їм нормальні доходи і призведе до найвищих цін акця фірми.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Чому дивіденди важливі для інвеститорів?

2. Чи грає роль дивідендна політика у процесі прийняття рішення про інвестиції? Поясніть вашу відповідь.

3. Яка, з точки зору фірми, дивідендна політика найкраща і чому?

4. Як зміниться балансовий рахунок, що фіксує капітал, коли подрібнюються акції? Коли дивіденди виплачуються акціями?

5. Назвіть два юридичні обмеження щодо виплати дивідендів.

6. Які існують договірні угоди з кредиторами і як вони можуть стати на заваді фірмі у проведенні найсприятливішої дивідендної політики?

7. Які податкові переваги мають інвеститори, що дозволяють фірмі реінвестувати прибутки, а не сплачувати їх акційникам?

8. Як пояснюють Модільяні і Міллер непричетність девідендів до оцінки акцій?

9. Назвіть три причини, що доводять важливість дивідендів у оцінці акцій.

203

10. Поясніть, як працює метод чистого залишку дивідендів.

11. Яка дивідендна політика найкраща для фірми?

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Правило про недопущення "проїдання" капіталу

Номінальна вартість

Договірні зобов'язання

Коефіцієнт виплати

Дивіденд

Процент доходу від акції

Екс-дивіденд

Метод чистого залишку

 Дивіденд, виплачений акціями

Подрібнення акцій

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Фірма А сплачує дивіденд $7, ціна акції фірми $40.Вирахуйтепроцент доходу від акції. Якщо акції фірми Б дають 10%, поясніть, що означає ця різниця процента доходу від акцій.

2. Вирахуйте коефіцієнт виплати дивідендів фірми,яка має доход на акцію $10 і сплачує дивіденд $3 на акцію.

3. Фірма оголошує подрібнення акцій 2 за 1. Акція перед подрібненням продавалась за $50 і мала номінал $10. Вкажіть,якабуде ціна акції і її номінал після подрібнення. 4. Фірма А дала звіт про такі дані '17 балансу:

            Мільйони доларів  

Випущені звичайні акції (5 мільйонів з номіналом $10)      50     

Акційний капітал від продажу акцій понад номінал  140    

Нерозподілені прибутки   100    

Вкажіть, як зміняться вище наведеш дані, якщо фірма сплатить дивіденд на акцію 20%, ціна акції $40.

5. Використовуючи модель дивідендів Майрона Гордона, вирахуйте ціну акцій компанії А, якщо її доходи зросли з $2 до $4 на акцію за останні 9 років, коефіцієнт виплати 50%, а ставка дисконта — 15%. Не забудьте додати річний приріст до поточних дивідендів.

204

ВІДПОВІДІ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. Дивіденди важливі тому, що вони сигналізують інвеститорам про спроможність фірми одержувати доход. Вони служать основою для вирахування ціни акцій та використовуються для підрахунків доход-носгі акцій.

2. Інвестиційні рішення не залежать від дивідендної політики. Проте виплата дивідендів може опосередковано впливати на плани фінансування за рахунок зовнішніх джерел та вартість капіталу. В такому випадку дивіденди відіграють роль у процесі прийняття рішення фірмою.