Конспект книги "Фінанси". Розділ 11. Дивідендна політика, страница 3

193

до зменшення суми нерозподіленого прибутку. Наслідки вгашати дивідендів акціями та подрібнення акцій показані в таблиці 11-1.

Таблиця 11-І. Зміни в балансі після виплати дивідендів 10% у вигляді акцій.

            Власний капітал      

            Перед виплатою дивідендів акціями          Після виплати дивідендів акціями

1 мільйон раніше випущених акцій з номіналом $5,00   5000000                     

1,1 мільйона нових акцій з номіналом $5,00                    5500000         

Акційний капітал від продажу акцій понад номінал       10000000        11500000       

Нерозподілені прибутки      6000000          4000000         

Всьго власного капіталу      21000000        21000000       

Якщо ринкова ціна акції $20, тоді вартість нових акцій досягає $2 мільйонів (100000 акцій х $20). Ці $2 мільйони розподіляються так: $500000 припадає на звичайні акції (100000 акцій х $5 за акцію), $1,5 мільйона, що залишається ($2000000 - $500000), припадає на акційний капітал від продаху акцій понад номінал. $2 мільйони надходять з нерозподілених прибутків ($6000000 - $4000000). І внаслідок — загальний власний капітал залишається незмінним.

У випадку подрібнення акцій загальні цифри на рахунку, де фіксується капітал фірми, не змінюються. Змінюється лише номінал акції (називна вартість), як показано в таблиці 11-2. Отже, подрібнення акцій не змінює загальний власний капітал. Проте номінальна ціна зменшується з $5 до $2,50 і подвоюється кількість випущених акцій.

Таблиця 11-2. Зміни балансу від подрібнення акцій 2 за 1. (В доларах)

            Власний капітал      

            Перед подрібненням акцій  Після подрібнення акцій    

1 мільйон раніше випущеких акцій з номіналом $5        5000000                     

2 мільйони новах акцій з номіналом $2,50                       5000000         

Акційний капітал від продажу акцій понад номінал       10000000        10000000       

Нерозподілені прибутки      6000000          6000000         

Всього власного капіталу    21000000        21000000       

7 Фінанси

194

Як видно, ці зміни обліку не міняють позиції акційників як власників фірми. Ці виплати, проте, дозволяють фірмі утримувати кошти в обороті. Крім того, акційники частіше почуваються щасливішими, коли у них більше, а не менше акцій. З цих причин ринок, як правило, позитивно реагує на подрібнення акцій та виплату дивідендів акціями. Цьому також сприяє більша доступність акцій після подрібнення.

З ПОЗИЦІЇ ФІРМИ І АКЦІЙНИКІВ

Коли дивіденди, що виплачуються акціями, незначні, інвеститори, як правило, не помічають розпорошення дивідендів. Як наслідок, ціни акцій і далі утримуються на одному рівні, хоч дивіденди й виплачуються акціями. Коли подрібнюються акції, сподівання на вищі дивіденди, як правило, призводить до підвищення ринкової ціни акції перед подрібненням. Проте, якщо на дату екс-дивіденду вищі дивіденди не оголошуються, це негативно впливає на ціну акції.

Є кілька причин, чому негрошові виплати дивідендів вигідні фірмі. А саме: їхні акції ширше розповсюджуються, що може полегшити майбутнє фінансування з допомогою надання акційникам пільгових прав на додаткові звичайні акції фірми або з допомогою випуску цінних паперів, які можна конвертувати у звичайні акції фірми. Фірми утримують кошти в себе для подальшого інвестування. А також, хоч сама виплата дивідендів акціями або подрібнення акцій потребує більше витрат, ніж виплати дивідендів готівкою, це, зрештою, збільшує пропозицію акцій серед акційників. Як наслідок, може зменшитись коливання цін на тих ринках, де акції не широко розповсюджені.

Та все ж запам'ятайте: хоч ці форми виплат дивідендів і дають гнучкі можливості, вони не можуть замінити ґрунтовну, довгострокову дивідендну політику.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Якщо фірма не може сплатити дивіденди грошима, існують "негрошові" виплати, якими можна тимчасово замінити виплату дивідендів готівкою. Виплата дивідендів акціями збільшує загальну суму номіналу звичайних акцій, підвищує акційний капітал від продажу акцій понад номінал і зменшує суму нерозподілених прибутків у балансі компанії. Подрібнення акцій зменшує номінальну ціну, але не впливає на ту частку балансу, де показано власний капітал. Ці негрошові дивіденди можна інколи використовувати, щоб ширше розповсюдити акції серед власників-акційників. Це має лише психологічний ефект на інвеститорів, але не змінює загальної вартості фірми.