Конспект книги "Фінанси". Розділ 11. Дивідендна політика, страница 2

Коефіцієнт виплати нічого не каже про стабільність доходів і дивідендів. Між іншим, коефіцієнт виплати може завести на манівці: у періоди загального спаду ділової активності коефіцієнт виплати може дуже зрости, бо, попри тс, що прибутки падають, фірма намагатиметься сплачувати ті ж самі дивіденди, що й у періоди підйому ділової активності. А проте політика виплати стабільних дивідендів с показовою. Вона дає зрозуміти інвеститорам, що вони, у межах розумного, можуть покластися на компанію, яка підтримуватиме свої дивіденди. Така ознака, як правило, викликає довіру. Ринок негативно реагує на нестабільні виплати, бо це призводить до підвищення ставки дискон-та та зниження цін акцій. Отже, компанії часто вдаються до обережної політики, яка дає достатні гарантії інвеститорам, що за будь-яких часів вони одержать оголошений дивіденд. Іншими словами, менеджери планують виплачувати дивіденди стабільно. Визначаючи дивідендну політику, менеджер повинен з'ясувати:

1. Потенційний приріст майбутніх доходів.

2. Чутливість доходів у різні періоди ділової активності.

3. Які доходи на акцію та коефіцієнти виплати дивідендів у інших фірм галузі.

Ці та інші оцінки стають основою для впровадження дивідендної політики. Розумний шлях дій - тримати дивідендні виплати на досить низькому рівні і підвищувати їх лише тоді, коли дозволяють доходи. Фірми з мінливими доходами можуть вдатись до виплати низьких, але стабільних дивідендів, а за сприятливих доходів і обставин виплачувати додаткові дивіденди. Загальна мета — запевнити інвеститора, що виплати дивідендів будуть збережені.

Найменше недотримання цієї обіцянки може зашкодити репутації фірми і зменшити ціни й акцій.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Фінансові менеджери мають приділяти, значну увагу дивідендній політиці, бо вона впливає як на ставлення інвеститорів до акцій фірми, так і на вартість фінансування інвестицій фірми. Найприй-нятіша політика характеризується виваженістю і порівнюваністю з політикою інших компаній для цієї ж галузі.

192

НЕГРОШОВІ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

Замість сплачувати акційникам гроші, фірми можуть виршити розрахуватися з ними негрошовою сплатою.

Здебільшого такий розрахунок провадиться у два способи - виплатою акціями і подрібненням акцій. Що таке негрошові дивіденди і як вони впливають на вартість фірми?

ДИВІДЕНДИ, ВИПЛАЧЕНІ АКЦІЯМИ

Дивіденди, сплачені акціями, — тобто дивіденди у вигляді додаткових акцій, можуть бути сплачені замість "грошових" дивідендів, аби задовольнити акційнихів, коли фірма потребує коштів для інвестицій. Поки такі дивіденди незначні (близько 2-5%), вони не дуже впливають на доходи акційників. Хоча психологічно акційники, можливо, почуваються краще, коли одержують більше акцій, але насправді вони нічого не виграють, коли оголошується дивіденд, що буде сплачений акціями, бо ціна акції зменшується на відсоток, що дорівнює дивіденду, виплаченому акціями Приклад: Вирахування впливу дивідендів, виплачених акціями, на ціну акцій.

Завдання: Акцію можна придбати за $50 перед тим, як оголошується

дивіденд 5%, що буде виплачений акціями.

а) що станеться з пакетом із 100 акцій, які були куплені до оголошення дивіденду?

б) За яку ціну можна буде придбати продану акцію?

Розв'язок: а) Вирахуйте вартість 100 акцій перед виплатою дивідендів акціями: $50 х 100 акцій = $5000. Після сплати дивіденду в пакеті буде 105 акцій, але їхня вартість однаково буде $5000.

б) Використайте дані першої частини завдання ($5000:105 = $47,50). На акцію, куплену пізніше, звичайно, не виплачуватиметься дивіденд у вигляді акції. Така покупка називається екс-дивідендна або без дивідендів.

ПОДРІБНЕННЯ АКЦІЙ

Подрібнення акцій схоже на сплату дивідендів акціями але воно пов'язане з випуском навіть більшої кількості акцій. Коли фірма заявляє, що вона подрібнює свої акції 2 за 1, це означає, що акційник, у якого 100 акцій цієї фірми, одержить ще 100 акцій. З за 2 означало б, що 50 додаткових акцій буде випущено для акційника, який уже має 100 акцій.

ВПЛИВ РІЗНИХ ФОРМ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

НА БАЛАНС

Різні форми виплати дивідендів по-різному змінюють баланс та розрахунки, де фіксується капітал фірми. Наприклад, дивіденди, сплачені грошима, призводять до зменшення суми готівки в балансі та