Конспект книги "Фінанси". Розділ 11. Дивідендна політика

Страницы работы

Содержание работы

11

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Дивіденд — доход на цінні папери, як правило, у вигляді грошей або акцій.

Номінальна вартість — називна вартість акції або облігації.

Дивіденд, виплачений акціями — дивіденд, сплачений додатковою акцією, замість виплати дивіденду грошима.

Подрібнення акцій — випуск більшої кількості акцій без збільшення суми власного акційного капіталу.

ЗНАЧЕННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ

Дивідендна політика відіграє важливу роль у визначенні вартості фірми. Для акційників дивіденди - це показники спроможності фірми приносити доход. Чимало аналітиків покладаються саме на дивіденди, коли вираховують справжню вартість окремих акцій. А показники доходів, що використовуються для підрахунку β акцій, охоплюють дивіденди як один із факторів. Отже, дивіденди — це важливий компонент визначення вартості акцій та іх β.

Хоч деякі вчені не згодні з тим, що сплата дивідендів не залежить від інвестиційних рішень, дивідевди можуть опосередковано впливати на плани фінансових менеджерів проводити фінансування за рахунок зовнішніх джерел. Наприклад, якщо виплатити високі дивіденди, то залишиться менше внутрішніх коштів для реінвестування у фірму. Це може змусити фірму залучати кошти за рахунок випуску нових акцій та облігацій. У свою чергу, фінансування за рахунок зовнішніх джерел може змінити структуру капіталу фірми і вартість капіталу. Отож фінансові менеджери намагаються зберегти баланс між сплатою достатніх дивідендів акційникам (щоб підтримувати їхню прихильність) та реінвестуванням доходів (щоб розвиватись у майбутньому і максималізувати ціну акцій фірми).

Одна з ключових теорій, що опрацьовуватиметься у цьому розділі, стверджує, що дивіденди мають сплачуватись лише після того, як покриті всі потреби фінансування та інвестицій. Інша теорія стверджує, що дивіденди не впливають на ціну акцій. А ще інші стверджують, що дивіденди - це важливий показник вартості фірми.

Кожна з цих теорій допомагає менеджерам зрозуміти роль, яку відіграють дивіденди. Вивчення кожної теорії дасть чіткіші орієнтири для пошуку найкращої дивідендної політики будь-якої фірми.

190

ДИВІДЕНДИ

Для інвеститора дивіденди - це доход, який можна порівняти з іншими можливими доходами від інвестицій. Його ще називають про-центом доходу від акції, що показує співвідношення міх дивідендом та ціною акції.

Процент доходу        =          Поточний данденд   

від акції                      Поточна ціна акції  

Якщо компанія виплачує дивіденд $10 на акцію, її акції продаються за $100, процент доходу на акції становить 10% ($10 : $100). Цей процент доходу потім можна порівняти з доходністю інших акцій, облігацій або інших активів. Фірми використовують дивіденди для визначення вартості капіталу від звичайних акцій, за рахунок нерозподілених прибутків та цін її акцій. Наприклад:

Ставка дисконта       =          Дивіденди      +          Темпи приросту дивідендів

                        Ціна акцій                             

Ціна    =          Дивіденди     

акції                Ставка дисконта - Темпи приросту дивідендів    

Після аналізу темпів приросту і стабільності дивідендів та вирахування ризику, пов'язаного з фірмою, інвеститори переводять ці чинники в ціну акцій та 3 відповідну необхідну ставку доходу. Приклад: Використання дивідендів для оцінки акцій.

Якщо дивіденд фірми $5, ціна акції $50, а річний приріст дивідендів - 10%, ви можете визначити ринкову необхідну ставку доходу і оцінити акції фірми:

Необхідна            

ставка доходу                       

Ціна акцій =

Іншими словами, акція, що приносить дивіденд $5, який щорічно зростає на 10%, варта $50, якщо ставка дисконта 20%.

КОЕФІЦІЄНТ ВИПЛАТИ

Коефіцієнт виплати — це ще один важливий елемент дивідендної політики. Він визначається часткою від ділення дивіденду на акцію на доход на акцію.

Коефіцієнт     =          Дивіденд на акцію   

виплати доходу                     Доходи на акцію      

Використовуючи це рівняння, можна легко порівняти коефіцієнти виплати двох компаній.

Коефіцієнт виплати     

компанії А                

191

Коефіцієнт виплати       

компанії Б                

Компанія А виплачує 50% своїх доходів як дивіденди, тоді як компанія Б виплачує 75%.

Коефіцієнт виплати різний для кожної галузі і кожної компанії. Компанії, які швидко розвиваються, потребують всіх можливих коштів, які вони можуть залучити. А тому їхній коефіцієнт виплати, як правило, низький. Як відомо, електроенергетичні компанії виплачують високий процент свого доходу у вигляді дивідендів, бо мають високі темпи приросту доходів.

Похожие материалы

Информация о работе