Загальна характеристика автоматизованого оброблення банківської інформації. Використання засобів електронних телекомунікацій в автоматизації управління банківською діяльністю. Автоматизація прийому й передачі повідомлень між банком і клієнтом

Страницы работы

Фрагмент текста работы

задовольняти їх завтра, якщо в банку з'являться нові функції. Тому наступною вимогою, що ставиться до АБС, є її гнучкість.

Гнучкість – це один із ключових факторів, що полягає в тім, що будь-яка банківська система повинна мати можливість розширюватися й розвиватися й не тільки фірмою-розроблювачем, а й силами фахівців банку. Розвиток системи може відбуватися у двох напрямках: кількісному - при збільшенні кількості філій або клієнтів і якісному - при розширенні спектра банківських операцій і послуг. Зміни кількісного характеру приводять до необхідності розширення системи, що може виконуватися двома способами:

за рахунок установлення в головній конторі могутнішої ЕОМ або шляхом розпаралелювання процесу обробки на кількох ЕОМ;

за рахунок збільшення продуктивності обчислювальних комплексів у філіях банку й переходу на розподілену обробку даних, зберігаючи за центральним обчислювальним комплексом лише функції консолідації балансу й обслуговування поточних інформаційних потреб.

Вибір способу розширення АБС залежить від стратегії розвитку банку, особливостей взаємодії головної контори і його філій, а також від прийнятого розподілу функцій і відповідальності за них. Але в кожному разі розроблювач АБС повинен указати конкретні шляхи рішення проблеми розширення системи для того або іншого банку.

У цілому система повинна мати можливість розширення як по горизонталі (збільшення кількості клієнтів, каналів зв'язку й т п), так і по вертикалі (перехід на могутнішу техніку).

При цьому повинні бути зведені до мінімуму можливі зміни інтерфейсу користувача, технології роботи із системою, структури файлів бази даних.

Також може бути виключена або зведена до мінімуму необхідність модифікації прикладного програмного забезпечення й перепідготовки персоналу.

Вимога надійності полягає в тому, що АБС повинна забезпечувати роботу великої кількості користувачів, які одночасно можуть уводити, коректувати документи (рахунки або угоди), формувати звітність без будь-яких конфліктів, пов'язаних з одночасним доступом до даних.

Наступної є вимога обробки інформації в реальному масштабі часу. Різальний масштаб часу повинен забезпечувати бухгалтерську проводку документа відразу після його уведення в АБС. Новий стан рахунків відразу стає доступним для всіх користувачів і відображається в балансі, а також може бути використан при обчисленні нормативів банківської діяльності. Система, побудована з урахуванням цієї вимоги, має наступні переваги:

дозволяє в будь-який момент часу мати повну картину фінансового стану банку;

надає можливість оперативно відслідковувати інформацію, що надходить у систему;

надає можливість одержання додаткових кредитних ресурсів.

Вимога інтегрованості системи означає, що система повинна

Похожие материалы

Информация о работе