Експрес-доповідь про фінансовий стан Харківської області

Страницы работы

Фрагмент текста работы

оборотних коштів запаси товарно-матеріальних цінностей становлять 5161,3 млн.грн., або 28,3% від загальної суми.

У процесі господарської діяльності між підприємствами та організаціями області виникає заборгованість по взаємних розрахунках.

На 1 січня 2003 року дебіторська і кредиторська заборгованість по області становить, відповідно, 10528,5 млн.грн. і 13569,5 млн.грн. Із загальної суми по області простроченою є 22,0% дебіторської та 22,2% кредиторської заборгованості. Порівняно з відповідним періодом минулого року дебіторська заборгованість зросла на 18,8%, кредиторська - на 18,0%.

Внутрішня заборгованість між підприємствами України складає: дебіторська – 10194,4 млн.грн., кредиторська – 12600,2 млн.грн. У структурі цієї заборгованості найбільшу питому вагу мають борги за товари, роботи, послуги: дебіторська – 6542,3 млн.грн., кредиторська – 7805,6 млн.грн.

З суб’єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР дебіторська заборгованість складає 109,7 млн.грн., кредиторська – 383,1 млн.грн.

З суб’єктами господарської діяльності інших країн дебіторська заборгованість складає 224,4 млн.грн., кредиторська – 586,2 млн.грн.

*  *  *

Розділ містить інформацію щодо виконання державного та місцевого бюджету Харківської області, основні фінансові показники господарської діяльності підприємств і організацій.

Бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади протягом бюджетного періоду.

Доходи бюджету – усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Видатки бюджетів – кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Баланс – документ бухгалтерського обліку, який в узагальненому вигляді інформує про стан справ суб’єкта господарської діяльності на певну дату шляхом зіставлення засобів, що використовуються в процесі підприємницької діяльності, з одного боку, і джерел фінансування – з іншого.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку - сума прибутку (збитку) підприємств від операційної діяльності за звітний період, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Дебіторська заборгованість - сума боргів, які повинні підприємству інші суб’єкти господарської діяльності по розрахунках за товари, роботи, послуги; за векселями; з бюджетом; із внутрішніх розрахунків та з іншими дебіторами.

Кредиторська заборгованість - сума боргів підприємства іншим юридичним

Похожие материалы

Информация о работе