Експрес-доповідь про стан охорони здоров’я та соціальної допомоги в Харківській області

Страницы работы

Фрагмент текста работы

20.  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Медичне обслуговування

В  області на кінець 2002 р. налічувалось 173 лікарняні заклади, в них ліжок – 29034. Порівняно з минулим роком кількість закладів зменшилась на 10,4%, а кількість ліжок – на 0,5%, в основному це відбулося по Міністерству охорони здоров’я. За даними управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації протягом 2002 р. здійснено комплекс заходів щодо упорядкування, реформування та реструктуризації лікувально-профілактичних закладів. За рахунок цього міські лікарні (11) та дільничні (9) реорганізовані в амбулаторії сімейного лікаря, одну лікарню передано в підпорядкування Укрзалізниці, відкрито стаціонарне відділення серцево-судинної хірургії на 30 ліжок Харківського центру серцево-судинної хірургії.

На кінець 2002 р. кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів склала 430 проти 405 у 2001 р. тобто збільшилась на 6,2%. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів (кількість відвідувань за зміну) в порівнянні з минулим роком зменшилась на 0,1%, а в розрахунку на 10000 осіб – збільшилась на 1,6%.

Кількість лікарів усіх спеціальностей на кінець 2002 р. склала 15453 особи, середнього медичного персоналу – 30799, порівняно з минулим роком кількість лікарів збільшилась на 0,6%, а середнього медичного персоналу  зменшилась на 1,3%.

У 2002 р. зменшилась кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 2,7% порівняно з 2001 р., але спостерігалось збільшення деяких захворювань, а саме: хвороби системи кровообігу – на 20,0%, хвороби органів травлення – на 4,1%, хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини –на 0,6%.

Травматизм на виробництві

У 2002 р. по  області відмічається зниження виробничого травматизму, а саме: кількість потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком у 2002 р. склала 898 осіб проти 1106 у 2001 р., тобто зменшилась на 18,8%, у розрахунку на 1000 працюючих рівень травматизму, пов’язаного з виробництвом, у 2002 р. склав 1,2 особи проти 1,4 у 2001 р., або зменшився на 14,3%.

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, у 2002 р. склала 81 особу проти 54 у 2001 році, або збільшилась у 1,5 раза, на 1000 працюючих рівень травматизму зі смертельним наслідком у 2002 р. склав 0,111 особи проти 0,069 особи у 2001 р., або збільшився у 1,6 раза.

Втрати робочого часу внаслідок нещасних випадків на виробництві у 2002 р. склали 33165 людино-днів проти 36808 у 2001 р., або зменшились на 9,9%.

Кількість потерпілих при нещасних випадках на виробництві, не пов’язаних з виробництвом, у 2002 р. склала 1350 осіб, у розрахунку на 1000 працюючих рівень травматизму – 1,9 осіб.

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком на виробництві, не пов’язаного з виробництвом, у 2002 р. склала 54 особи, а рівень травматизму на 1000 працюючих – 0,074 особи.

У потерпілих на виробництві, які мали травми, не пов’язані з виробництвом, кількість людино-днів у 2002 р. склала 25653, або у розрахунку на 1 потерпілого – 19,0 днів.

На заходи з охорони праці у 2002 р. було витрачено 64,2 млн.грн., у тому числі за колективними договорами (угодами) – 48,1 млн.грн., за джерелами фінансування: з державного бюджету – 1,5 млн.грн., з місцевого бюджету – 1,6 млн.грн., з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань – 27,1 тис.грн., за рахунок інших джерел – 61,1 млн.грн.

Надання населенню субсидій

Протягом 2002 р. за державною допомогою у вигляді субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг до служб по наданню населенню субсидій звернулось 342,9 тис.сімей. Із загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями, 319,7 тис.сімей, або 93,2%, вони були призначені. У порівнянні з 2001 р. їх кількість зменшилась на 7,6%.

Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива звернулось 31,4 тис.сімей. Призначено субсидій 27,0 тис.сімей (86,0%), що більше, ніж у 2001 р. на 7,1%. Майже усім сім’ям (26,9 тис.) протягом 2002 р. призначені субсидії готівкою.

*     *     *

У розділ включено статистичні дані, що характеризують динаміку

Похожие материалы

Информация о работе