Досягнення оптимального розміру сектора державних підприємств. Правові форми організації державних підприємств. Система контролю за діяльністю державних підприємств, страница 5

—      організацією, що проявляє соціальну відповідальність
 відносно інтересів суспільства (не забруднює навколишнє середовище,  не використає дитячу працю й т.д.).

Актом пропонується раді директорів компанії не пізніше трьох місяців після закінчення кожного фінансового року направляти в міністерства-акціонери звіт про здійснені протягом року операціях, а також звіти про фінансове становище, збитки й прибутки й інші, необхідні для розкриття фінансового стану підприємства. У наданому SOE звіті повинен бути затверджений розмір дивідендних виплат, що належать "короні". Крім того, рада директорів кожного SOE повина надавати міністерствам-акціонерам проект корпоративних цілей на наступний рік не пізніше одного місяця до початку фінансового року. Він повинен містити наступну інформацію: мети SOE; характер і розмір передбачуваної діяльності; коефіцієнт, що відображає відношення коштів акціонерів до загальних активів; облікова політика; критерії, по яких може бути оцінена діяльність підприємства по досягненню поставленої мети; принципи, відповідно до яких будуть виплачуватися дивіденди, а також оцінка величини передбачуваних податкових виплат; види діяльності, вартість яких повинна бути оплачена "короною"; оцінка розміру вкладених "на даний момент в компанію інвестицій "корони".

У грудні 2003 р. у парламент Нової Зеландії був внесений законопроект "Про державні фінанси". Він включає значну кількість нових елементів, що деталізують регулювання як SOE, так й CROC. Для поліпшення законодавчого регулювання останніх передбачається прийняти ряд положень:

—міністерства-акціонери повинні стежити за дотриманням інтересів "корони" у рамках керування такими компаніями. Міністерства-акціонери можуть давати їм інструкції, якщо вони точно обговорені в законодавстві Нової Зеландії;

—міністерства-акціонери зобов'язані звітувати перед палатою представників про виконання своїх прав й обов'язків у відношенні CROC;

—міністерство-акціонер може призначати в раду директорів людину, що володіє необхідними знаннями, навичками й досвідом для забезпечення якісного менеджменту CROC і для досягнення поставлених перед компанією цілей;

—головний обов'язок ради директорів - діяти відповідно до мети, функціями, угодами CROC. Рада директорів також повина забезпечити здійснення компанією своєї діяльності в рамках установлених для неї критеріїв;

—у випадку незадовільного виконання своїх обов'язків радою директорів міністерство-акціонер може зробити його заміну або ж звільнити конкретних директорів, що не справляються з покладеними на них завданнями.

На підставі проведеного аналізу досвіду регулювання й керування державним сектором економіки в різних країнах можна зробити наступні висновки:

—      для визначення оптимального розміру державного сектора в основному використаються два способи: виділення соціальних видів діяльності, якими повинні займатися держпідприємства без установлення яких-небудь кількісних обмежень; чітке обмеження кількості підприємств, які визнаються державними поза залежністю від їхнього виду діяльності;

—      у більшості країн сектор державних підприємств
 можна вважати оптимальним не внаслідок його економічної ефективності, а завдяки ефективному виконанню покладених на нього
 суспільно-корисних функцій;

-. з метою зменшення навантаження на державний бюджет проводиться приватизація державних підприємств, що роблять суспільно-корисні послуги, але при цьому на них накладають ряд вимог, що гарантують їхнє виконання. Разом з тим надлишкове регулювання приводить до негативних наслідків;

—      кількість державних підприємств, що мають статус юридичної особи, постійно зменшується;

З метою вдосконалювання моніторингу діяльності державних підприємств у багатьох країнах створюються спеціалізовані агентства;

—      для підвищення ефективності керування державними підприємствами в деяких країнах розробляються спеціальні закони, у яких зазначені критерії ефективності, встановлюються види звітності державних підприємств, створюються методики відбору кандидатів для заняття посад в органах керування підприємствами державного сектора.