Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства, страница 2

Після проведення горизонтального і вертикального аналізу, вивчивши баланс підприємства за 2003-2004 р., можна зробити висновок, що загальна вартість необоротних активів збільшилася на 18076 грн. (38%) протягом  даного періоду, але разом з цим спостерігається тенденція до збільшення долі в загальній вартості активу балансу. На началі частка необоротних активів від сукупності активу балансу склала  0,52, а до кінця 2004 року 0,38. Основні зміни серед необоротних активів відбулися; збільшилася залишкова вартість основних засобів на 36,18%, що говорить про невелике відновлення устаткування або ж будівель, або ж проведення поточних (капітальных) ремонтів, що в наслідку приводить до збільшення їхній залишковою вартості, у порівнянні зі змінами у вартості основних засобів, значно змінилися обсяг довгострокових фінансових інвестицій, +97%, що свідчить про більш активну інвестиційну діяльність на підприємстві в порівнянні з попередньої періодом.

У порівнянні з необоротними активами, частка оборотних активів у сукупній сумі активу балансу (з 0,4818 до 0,6153), тобто, обсяг оборотних активів збільшився на 85,96%. При більш докладному розгляді змін у вартості оборотних активів видно, що обсяг запасів на підприємстві збільшився на 125%, тобто середньорічна вартість запасів у зрівнянні з попереднім періодом виросла з 9275 грн. до 20874,5 грн., що свідчить про збільшення потреби підприємства в сировині і матеріалах у наслідок збільшення обсягів виробництва на 72,043% у порівнянні з 2003 р. На дані зміни істотний вплив зробило збільшення основних засобів, про це свідчить збільшення витрат на незавершене виробництво на 187,8% (придбання виробничого обладняння), у сукупності всі ці зміни вплинули на зміни чистої реалізаційної вартості, показник якого подвоївся (з 16156 грн до 48959,9 грн.). Паралельно екстенсивним змінам на підприємстві можуть проводиться й інтенсивні (підвищення ефективності використання обладняння за рахунок упровадження нових технологій, а також поліпшення використування робочого часу), що у свою чергу значно впливає  на обсяг  продукції, що випускається.

Як наслідок збільшення обсягу продукції, спостерігаємо ріст обсягу коштів  на 38% а так само дебеторской заборгованості за товари і послуги

Збільшення капіталу підприємства. Збільшення статутного капіталу на 17,54%. Статутний капітал виріс на 6692,5 грн., з 38147 грн. у 2003 р. до 44839,5 грн. Додатковий капітал збільшився відразу на 1767,2%, якщо в попередньому році він складав 1153,5 грн. те в звітному склав 21538,5 грн., що може бути зв'язаний зі зміною в активі балансу по рядках; разрахунки з бюджетом, довгосрочна дебіторська заборгованість і т.д.

Розглядаючи короткострокові і довгострокові зобов'язання підприємства, можна сказати, що за звітний період обсяг довгострокових кредитів банків збільшилася на 12,613%, що може бути зв'язане з витратами на придбання основних засобів. А так само спостерігається збільшення короткострокових кредитів на 12172,5 грн. (474,099%), що може бути зв'язане з збільшенням закупівель сыръя.

Вертикальний і горизонтальний аналіз форми №2

№ строки

Зміна

абс., грн.

відн., %

10

181321

25,4116%

15

30220

25,4114%

20

11840

23,7047%

30

-8821

-67,4285%

35

148082

27,8568%

40

99000

21,3362%

50

49082

72,6248%

60

8100

56,7585%

70

24154

101,5514%

80

23404

168,5924%

90

11792

123,9437%

100

116532

90,3104%

110

4014

168,7973%

120

17242

207,1111%

130

6787

391,1816%

140

-1437

-40,2747%

150

-1685

-28,3384%

160

-7879

-55,2099%

170

133574

80,8276%

180

33393,5

80,8276%

190

100180,5

80,8276%

220

100180,5

80,8276%

Аналіз фінансових результатів

Щоб оцінити картину фінансового стану підприємства, його прибутки та збитки, варто проаналізувати звіт про фінансові результати даного підприємства.

Ґрунтуючись на отриманих даних можна сказати, що підприємство в цілому працює стабільно, поступово нарощуючи чистий прибуток. Збільшення чистого прибутку на підприємстві за звітний період склало 148082 грн., що на 21,9% більше попереднього періоду, даного ефекту підприємства досягло за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції, про це можна судити тим, що ряд показників збільшилися: собівартість на 99000 грн. (на 21,8568%), доход від реалізації на 181321 грн. (на 25,41%), а так само на чистий прибуток уплинуло зменшення відрахувань с доходу на 8821 грн. (на 67,42%).

Таким чином, фінансові результати від операційної діяльності в звітному році підвищилися на 116532 грн. (на 90,31%), що відбулося за рахунок збільшення прибутку підприємства та інших операційних доходів.

А так само колосальні позитивні зміни відбулися з фінансовими доходами, їхній приріст склав 17242 (збільшилися на 207,1%).

У 2005 р. доход від участі в капіталі збільшився на 4014 грн. (на 168,8%). Поступово знижуються витрати на участь у капіталі, зменшення склало 1685 грн.

З огляду на всі перераховані вище зміни на підприємстві, збільшився і прибуток підприємства на 100180,5 грн. (на 80,9%) у порівнянні з попереднім періодом.