Визначення загальнийого середнього рівня групувальної ознаки, модального та медіального значення. Побудова графіка кореляційного поля між факторною та результативною ознаками

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний економічний університет

Кафедра статистики

ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА №1

Виконала:

Студентка 2 курсу, І групи,

спеціальності 6107

денної форми навчання

Шумейко Ірина

Дата здачі роботи:

________________

Перевірив:

Гончар І.А.

________________

КИЇВ 2002

1 Серед двох вказаних ознак – „Капітал, млн. грн.” та „Прибуток млн. грн.”, перша буде факторною, друга – результативною. Це пояснюється тим, що саме розмір капіталу впливає на розмір прибутковості банку, а не навпаки.

2 Друге завдання полягає у тому, що за факторною ознакою необхідно побудувати ряд розподілу, для кожної групи порахувати кількість одиниць сукупності, визначити структуру та кумулятивні частоти і частки.

Таблиця 1

Капітал (х)

Кількість банків (f)

Кількість банків %

Кумулятивні частоти

Кумулятивні частки, %

x'

x' f

3 - 5

26

65

26

65

4

104

5 - 7

11

28

37

93

6

66

7 - 9

3

7

40

100

8

24

Разом:

40

100

Х

Х

X

194

х’ – середина інтервалу факторної ознаки – капіталу.

 


Висновки:

3 Визначити загальний середній рівень групувальної ознаки, модальне та медіальне значення.

   

Цифри, що підставлені у формулу взяті з Таблиці 1. Загальний середній рівень групувальної ознаки вказує на середній рівень ознаки у всій поданій сукупності, що нараховує 40 одиниць.

Визначити моду та медіану у даному випадку неможливо, бо ми не маємо передмодального та передмедіального інтервалів.

4 Охарактеризувати варіацію у даній сукупності. Зробимо це за допомогою квадратичного коефіцієнта варіації.

Квадратичний коефіцієнт варіації вказує на відхилення індивідуальних значень ознаки від центру. Якщо квадратичний коефіцієнт менше 33%, а наш задовольняє цю умову, то сукупність можна вважати однорідною.

Без наведення обрахунків, можу сказати, що лінійний коефіцієнт варіації факторної ознаки в даній сукупності дорівнює 22%. Теоретично вони рівні, проте у зв’язку з математичними властивостями другий завжди трохи менший.

5 Утворимо аналітичне групування.

Таблиця 2

Капітал

Прибуток (y)

Кількість банків

yf

 3 - 5

1,12

26

29,12

 5 - 7

1,92

11

21,12

 7 - 9

2,13

3

6,39

Вцілому:

40

56,63

 

Тепер порахуємо квадратичний коефіцієнт варіації результативної ознаки, загальну формулу якого було подано вище.

Як і в першому випадку якщо квадратичний коефіцієнт менше 30%, а наш задовольняє цю умову, то сукупність можна вважати однорідною і за результативною ознакою.

6 Для визначення міжгрупової дисперсії побудуємо таблицю

Таблиця 3

Капітал

Середній прибуток (y)

Кількість банків    (f)

y'-y

(y'-y)2

(y'-y) 2f

3 - 5

1,12

26

0,3

0,09

2,34

5 - 7

1,92

11

0,5

0,25

2,75

7 - 9

2,13

3

0,71

0,5041

1,5123

Вцілому:

1,42

40

X

X

6,59

 


Для розрахунку загальної дисперсії потрібна вже інша таблиця:

Таблиця 4

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Статистика
Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
401 Kb
Скачали:
0