Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ “ХОТ”), страница 6

Розвиток техніки, зростання автоматизації виробництва, впровадження новітніх досягнень науки в сучасних умовах створюють реальні передумови для позбавлення працюючих від важких, некваліфікованих робіт, поліпшення умов праці, а також забезпечення безпеки праці [42, ст.251].

Охорона праці – прикладна технічна наука, що виявляє і вивчає небезпечні шкідливі виробничі фактори, ступінь їхнього впливу на людину в процесі роботи, розробляє технічні й організаційні заходи, спрямовані на профілактику виробничого травматизму і профілактику захворювань, створює технічні засоби, що зменшують чи усувають вплив шкідливих і небезпечних факторів на людину в процесі роботи [43, ст.1]. Поліпшення умов праці обумовлює зростання продуктивності праці, зниження рівня і ваги виробничого травматизму, професійних захворювань, інвалідності, що зберігає здоров'я працюючих і одночасно приводить до зменшення витрат на оплату пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах, на оплату тимчасової і постійної непрацездатності.

У Конституції України записано: «Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці… Кожна людина має право на посилення вимог безпеки гігієни праці… Охорона праці і здоров'я трудящих забезпечується створенням безпечних умов праці, впровадженням сучасних технічних засобів техніки безпеки. Виробничі будинки, устаткування, технічні процеси повинні відповідати вимогам  техніки безпеки» [1, ст.17].

          Кодекс законів про працю України покладає на власника підприємства відповідальність за створення та забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. “Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та  інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником,  а також санітарно-побутові умови повинні  відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці” [44, стаття 153], [45, стаття 7].

Враховуючи вищезазначене, проаналізуємо стан охорони праці на підприємстві ТОВ “ХОТ”, а саме: санітарно-гігієнічні умови праці, техніку безпеки і пожежну профілактику в приміщенні офісу ТОВ «ХОТ», розташованого в адміністративному корпусі Харківського заводу металевих конструкцій (ХЗМК).

Х.1 Характеристика й аналіз  стану санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві

Офіс ТОВ “ХОТ” знаходиться на другому поверсі 3-х поверхового цегельного будинку. Приміщення офісу просторе, довжиною 5 метрів, шириною 4 метри, висотою 3,5 метри.

У кімнаті працюють 4-ро чоловік. Відповідно до будівельних норм і правил (БНіП 11-90-81) площа виробничого приміщення на одного працюючого – 4,5 м2, у даному випадку вона складає 5 м2.

Приміщення офісу відповідає вимогам промислової естетики: стеля світла (побілена), стіни пофарбовані світлою фарбою, підлога виконана з бетону і покрита темним лінолеумом, є дзеркало і кімнатні квіти. У кімнаті знаходяться 2 шафи, 1 сейф, 4 столи і 6 стільців. На одному з столів розташований комп'ютер. Токсичних речовин у приміщенні немає, проте вогненебезпечних речовин і матеріалів багато: папір, рекламні плакати, календарі, карти України та Харкова, дерев’яні меблі, завіска на вікні тощо.

Дані про склад санітарно-побутових приміщень: пункти харчування знаходяться на 1-му поверсі; санвузли і кімнати особистої гігієни – на 2-му поверсі, поруч з кожним санвузлом розміщений умивальник на 2 крани. Усі санітарно-побутові приміщення відповідають нормам проектування, санітарний стан приміщень задовільний.

Проведемо аналіз санітарно-гігієнічних умов праці і занесемо значення параметрів у таблицю Х.1.1.


Таблиця Х.1.1.

Санітарно-гігієнічні умови праці