Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ “ХОТ”), страница 11

Форма 2 “Звіт про фінасові результати”).


Додаток Б                                                                                          Таблиця Х.1.1

Горизонтальний аналіз активів баланса ТОВ «ХОТ»Додаток Б                                                                                          Таблиця Х.1.2

Горизонтальний аналіз пасивів баланса ТОВ «ХОТ»
Додаток В                                                                                                                                                               Таблиця Х.1.3

Вертикальний аналіз активів баланса ТОВ «ХОТ»


Додаток В                                                                                                                                                               Таблиця Х.1.4

Вертикальний аналіз пасивів баланса ТОВ «ХОТ»


Х


Рецензія

на дипломну роботу студента 5 курсу

факультету МіМ,спеціальності 8.050.201 Вітковського В.М. на тему “Просування товару на ринок”