Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 9

В таблицю 9.2. введемо дані з балансу та форми Ф-2 „Фінансові результати” та розрахуємо за допомогою формул показники рентабельності підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.:

Таблиця 9.2. Показники рентабельності підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

Показник

Що треба для формули

2002 рік

2003 рік

2004 рік

Коефіцієнт рентабельності активів

чистий прибуток

52267

13589

14012

середня величина активів

418400

895441

519820

0,12492

0,01518

0,02696

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

чистий прибуток

52267

13589

14012

середня величина власного капіталу

370325

403506

428577

0,14114

0,03368

0,03269

Коефіцієнт рентабельності діяльності

чистий прибуток

52267

13589

14012

чистий дохід(виручка)

210049

181512

275138

0,24883

0,07487

0,05093

Коефіцієнт рентабельності продукції

чистий прибуток

52267

13589

14012

витрати на виробництво та збут

229792

231771

394853

0,22745

0,05863

0,03549

Показники рентабельності на підприємстві з 2002 р. зменшуються, що свідчить про неефективне використання активів підприємства, вкладання капіталу у діяльність, інвестиційну, фінансову діяльність та показує зменшення прибутковості підприємства від основної діяльності.

 Визначення типу фінансового стану підприємства за 2002-2004 рр.

Показники фінансового стану – майнового положення, ліквідності, платоспроможності - відповідають нормативним вимогам, що дає змогу визнати фінансовий стан підприємства задовільним.

3.Оборотний капітал. Модель управління оборотним капітал на підприємстві „Турбоатом”, 2002-2004 рр.

1. Згрупуємо статті активу на необоротні активи, оборотні активи, виділимо постійну та вар’їрующу складові та статті пасиву на довгострокові та поточні пасиви:

НА : І розділ активу (необоротні активи);

ОБА: ІІ, ІІІ розділи активу (оборотні активи, витрати майбутніх періодів);

ДП: І, ІІ. ІІІ розділи пасиву балансу (власний капітал, забезпечення наступних витрат та платежів, довгострокові зобов'язання);

ПП: IV, V розділи пасиву (поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів).

Знайдемо питому вагу довгострокових, поточних пасивів у валюті балансу; питому вагу необоротних активів, системну та вар’їрующу складових оборотних активі і розмістимо в таблицю 1.3.:

Таблиця 1.3. Згруповані статті активу та пасиву балансу підприємства

Актив

2002 рік

2003 рік

2004 рік

НА

260536

249090

227224

60,6

61,3

46,52

ОБА

169278

157886

261241

39,4

38,7

53,48

СС

157886

157886

157886

36,7

38,7

32,2

ВС

11392

0

103355

2,7

0

21,28

Пасив

ДП

367801

375453

441082

85,6

92,3

90,3

ПП

62022

31323

47383

14,4

7,7

9,7

Далі визначимо модель фінансування капіталу підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.:

Модель управління на підприємстві „Турбоатом”, 2002 р.

Актив

Пасив

Необоротні активи

(60,6)

Довгострокові

пасиви

(85,6)

Обо-

ротні

активи

(39,4)

СС

Поточні пасиви

(14,4)

ВС