Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 8

Розрахуємо показники ділової активності підприємства „Турбоатом”, заносячи дані у таблицю 8.2.:

Таблиця 8.2. Показники ділової активності підприємства за 2002-2004 рр.

Показник

Що треба для формули

2002 рік

2003 рік

2004 рік

Коефіцієнт оборотності активів

чистий дохід (виручка)

210049

181512

275138

середня величина активів

418399,5

447719,5

519819,5

0,50203

0,405415

0,529295

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

чистий дохід (виручка)

210049

181512

275138

середня величина ДЗ

56832,5

52594,5

61798,5

3,695931

3,451159

4,452179

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

чистий дохід (виручка)

210049

181512

275138

середня величина КЗ

39552,5

37440

84906

5,310638

4,848077

3,240501

Термін погашення дебіторської заборгованості

тривалість періоду

360

360

360

коефіцієнт оборотності ДЗ

3,695931

3,451159

4,452179

97,40442

104,3128

80,85928

Термін погашення кредиторської заборгованості

тривалість періоду

360

360

360

коефіцієнт оборотності КЗ

5,310638

4,848077

3,240501

67,78847

74,25625

111,0939

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

собівартість продукції

117103

117737

215914

середня величина запасів

94341,5

124549,5

178478,5

1,241267

0,945303

1,209748

Коефіцієнт оборотності основних засобів

чистий дохід (виручка)

210049

181512

275138

середня залишкова вартість основних засобів

185660

169766

159166

1,131364

1,069189

1,728623

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

чистий дохід (виручка)

210049

181512

275138

середня величина власного капіталу

370324,5

403506

428576,5

0,567203

0,449837

0,641981

Проаналізуємо показники ділової активності підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

Коефіцієнт оборотності активів підприємства збільшився з 2002 р. по 2004 р., який становив 0,52 (у 2002 р. – 0,5). Це значить, що підприємство все більше ефективно використовує наявні ресурси.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшився з 3,7 у 2002 р. до 4,5 у 2004 р. таке збільшення свідчить про ушвидчення  оборотності дебіторської заборгованості, що є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, навпаки, зменшився з 5,3 до 3,24 (у 2004р.). це свідчить проте, що підприємство з кожним роком повільніше сплачує свої зобов'язання.

Відповідно, термін погашення дебіторської заборгованості зменшується, а термін погашення кредиторської заборгованості. навпаки, збільшується.

Коефіцієнти оборотності матеріальних запасів, оборотності основних засобів, оборотності власного капіталу збільшується з 2002 р. по 2004 р. це свідчить про ефективність використання власних коштів.

 Аналіз рентабельності підприємства

Аналіз рентабельності підприємства включає в себе такі показники, як коефіцієнт рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельності діяльності, рентабельності продукції.