Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 5

За допомогою цієї таблиці можна проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

В 2003р. знизилася виручка від реалізації і становила 202065 млн.грн., а у 2002р. – 217694 млн.грн., хоча в 2004р. виручка становила 295595 млн.грн., але це з-за збільшення собівартості продукції. Прибуток знизився з 2002р. на 74 % порівняно з 2003р., і він дорівнювався 13589 млн.грн., але в 2004 р. прибуток все ж таки збільшився на 423 млн.грн. і становив 14012 млн.грн. Такий незадовільний фінансовий результат за 2002-2004 рр. на підприємстві спостерігається мабуть із-за збільшення суми податків у 2004 р. порівняно з 2002р., в 2004 р., вони зросли в 3 рази, також збільшилися витрати на збут та виробництво.

Показники ліквідності.

Аналіз показників ліквідності включає в себе коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності та чистий оборотний капітал.

Розрахуємо показники ліквідності підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр. та помістимо їх у таблицю 3.2.:

Табл.3.2. Показники ліквідності підприємства за 2002-2004 рр.(відн.показ.)

Показник

Необхідне для формули

2002

2003

2004

п.р.

п.р.

п.р.

Коефіцієнт покриття

поточні активи

169287

157886

261357

поточні зобов'язання

62022

31523

47383

2,729

5,009

5,516

Коефіцієнт швидкої ліквідності

поточні активи-запаси

77378

61112

110422

поточні зобов'язання

62022

31523

47383

1,248

1,939

2,330

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

грошові кошти

3061

3941

10763

поточні зобов'язання

62022

31523

47383

0,049

0,125

0,227

Чистий оборотний капітал

поточні активи

169287

157886

261357

поточні зобов'язання

62022

31523

47383

107265

126363

213974

Нормативне значення коефіцієнту покриття повинен бути >1, але у 2002р. він становить 2.729, 2003 р.- 5, 2004 р. – 5.52 . У підприємства достатньо ресурсів, щоб погасити поточні свої зобов’язання, але це не є позитивною рисою, бо підприємство взагалі мало має залучених коштів.

Норматив коефіцієнта швидкої ліквідності – 0.6-0.8. На підприємстві просліджується збільшення цього показника з 1.25 (у 2002р) до 2.3, але це теж не є позитивним напрямом, бо поточні  зобов’язання на підприємстві зменшуються, а дебіторська заборгованість збільшується.

Норматив коефіцієнту абсолютної ліквідності >0. З 2002 р. цей показник збільшився до 2004 р. і становив 0.227, що є позитивним напрямом, бо підприємство маючи борги може їх сплатити негайно.

Чистий оборотний капітал збільшується, що свідчить про спроможність підприємства не тільки сплачувати свої поточні зобов’язання, а й розширювати подальшу діяльність.

У табл.4.1.4. розмістимо показники ліквідності в абсолютному виразі, млн..грн., та виділимо найбільш ліквідні активи, швидко реалізовані активи, повільно реалізовані активи, важко реалізовані активи, найбільш термінові пасиви, короткострокові пасиви, довгострокові пасиви та постійні пасиви, які є у підприємства.

Таблиця 4.2. Абсолютні показники ліквідності підприємства за 2002-2004 рр., млн..грн.