Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 4

Таблиця1.2. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

Аналіз фінансових результатів.

 Дані з форми Ф – 2 „Фінансові результати” за 2002-2004 рр. розміщуємо у таблицю 2.2.:

Таблиця 2.2. Аналіз фінансових результатів за 2002-2004 рр.

Стаття фін. результатів

2002 рік,

тис.грн.

2003 рік,

тис.грн.

Абсолютна величина,

тис.грн.

Темп приросту,%

2004 рік,

тис.грн.

Абсолютна величина,

тис.грн.

Темп приросту,%

Доход(виручка)від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

217694

202065

-15629

-7,179343

295595

93530

-698,4388

Податок на додану вартість

-7645

-20553

-12908

168,84238

-19357

1196

-109,26557

Акцизний збір

0

0

0

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу

0

0

0

0

201

201

Чистий доход(виручка)від реалізації продукції(товарів, послуг, робіт)

210049

181512

-28537

-13,58588

275138

93626

-428,08634

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)

117103

117737

634

0,5414037

215914

98177

15385,3312

Валовий:

прибуток

92946

63775

-29171

-31,38489

59224

-4551

-84,398889

збиток

0

0

0

0

0

0

0

Інші операційні доходи

86218

89119

2901

3,3647266

147261

58142

1904,20545

Адміністративні витрати

-10237

-12869

-2632

25,710657

-16982

-4113

56,268997

Витрати на збут

-2606

-2903

-297

11,396777

-6835

-3932

1223,90572

Інші операційні витрати

-99846

-98262

1584

-1,586443

-155122

-56860

-3689,6465

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

66475

38860

-27615

-41,54193

27546

-11314

-59,029513

збиток

0

0

0

0

0

0

0

Доход від участі у капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

5658

4835

-823

-14,54578

5035

200

-124,30134

Інші доходи

6273

263

-6010

-95,80743

212

-51

-99,151414

Фінансові витрати

-7

-1

6

-85,71429

-483

-482

-8133,3333

Втрати від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші витрати

-19688

-596

19092

-96,97278

-3208

-2612

-113,68112

Фінансові результати від звичайної діяльності до опадкування:

0

прибуток

58711

43361

-15350

-26,14502

29102

-14259

-7,1074919

збиток

0

0

0

0

0

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

6444

29772

23328

362,01117

15090

-14682

-162,93724

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

0

0

0

0

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

52267

13589

-38678

-74,0008

14012

423

-101,09364

збиток

0

0

0

0

0

0

0

Надзвичайні:

доходи

0

0

0

0

0

0

0

Витрати на збут

0

0

0

0

0

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

0

0

0

0

0

0

0

Чистий:

прибуток

52267

13589

-38678

-74,0008

14012

423

-101,09364

збиток

0

0

0

0

0

0

0