Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 3

Стаття

 балансу

На початок 2002 периоду

На початок 2003 періоду

Темп приросту,%

Зміна структури

На початок 2004 періоду

Темп приросту, %

Зміна структури

Абсолютна величина, тис.грн.

У % до підсумку балансу

Абсолютна величина, тис.грн.

У % до підсумку балансу

Абсолютна величина, тис.грн.

У % до підсумку балансу

Актив

1.Грошові кошти та їх евиваленти

3061

0,712

3941

0,968

28,749

0,256

10763

2,203

173,103

1,235

2. Векселя отримані

4003

0,931

4442

1,091

10,967

0,160

4656

0,953

4,818

-0,138

3. Дебиторська заборгованість за товари та послуги

54526

12,686

33095

8,132

-39,304

-4,554

42582

8,718

28,666

0,586

4. Дебиторська заборгованість за розрахунками

5470

1,273

4380

1,076

-19,927

-0,196

8688

1,779

98,356

0,702

5. Інша дебиторська заборгованість

2241

0,521

13953

3,428

522,624

2,907

4113

0,842

-70,522

-2,586

6. Поточні фінансові інвестиції

5062

1,178

0

0,000

-100,000

-1,178

37493

7,676

7,676

7. Інши оборотні активи

2917

0,679

1297

0,319

-55,537

-0,360

2011

0,412

55,050

0,093

8. Запаси

91909

21,383

96774

23,779

5,293

2,396

150819

30,876

55,847

7,097

9. Витрати майбутніх періодів

98

0,023

4

0,001

-95,918

-0,022

232

0,047

5700

0,047

10. Необоротні активи

260536

60,615

249090

61,205

-4,393

0,590

227108

46,494

-8,825

-14,711

Всього

429823

100

406976

100

-5,315

0

488465

100

20,023

0

Пасив

1. Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Векселя видані

2974

0,692

2095

0,515

-29,556

-0,177

1931

0,395

-7,828

-0,119

3. Кредиторська заборгованість за товари, послуги

11330

2,636

6815

1,675

-39,850

-0,961

7894

1,616

15,833

-0,058

4. Кредиторська заборгованість за розрахунками

42157

9,808

18803

4,620

-55,398

-5,188

34036

6,968

81,014

2,348

5. Інші поточні зобов'язання

5561

1,294

3810

0,936

-31,487

-0,358

3522

0,721

-7,559

-0,215

6. Забезпечення наступних витрат і платежів

232

0,054

247

0,061

6,466

0,007

358

0,073

44,939

0,013

7. Довгострокові зобов'язання

1586

0,369

540

0,133

-65,952

-0,236

8378

1,715

1451,481

1,582

8. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Власний капитал

365983

85,147

374666

92,061

2,373

6,914

432346

88,511

15,395

-3,550

Всього

429823

100

406976

100,00

-5,315

0

488465

100

20,023

0