"Соціальні пакети" як інструмент підвищення ефективності управління соціально-трудовими процесами, страница 2

Перелік пільг і послуг, що входять у соціальний пакет, може включати:

задоволення житлових потреб (будівництво житла для працівників, надання гуртожитку молодим працівникам, кредитування покупки квартир сімейними парами, розвиток іпотечного житлового кредитування);

задоволення потреб в охороні здоров'я (повноцінне постачання медикаментів, впровадження нових лікувально-діагностичних технологій, підвищення доступності усіх видів медичної допомоги, створення багатопрофільних медичних центрів сімейної медицини, пунктів виклику лікаря на дім і надання невідкладної допомоги);

 об'єкти культури, фізкультури і спорту;

об'єкти сфери торгівлі, суспільного харчування, побутового обслуговування;

колективні дачні господарства і садово-городні товариства;

освітні програми, які містять часткову або повну оплату одержання співробітником вищої освіти, програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а також послуги в області дошкільної і шкільної освіти для дітей, батьки яких працюють на даному підприємстві;

послуги, які надаються підприємством у зв'язку з особистими торжествами або святами;

акції  та інші форми участі співробітників у капіталі підприємства. Акції підприємства можуть продаватися співробітникам за зниженою ціною в рамках системи формування майна (капіталу) працівників. Існують різноманітні форми участі в капіталі фірми: безкоштовна передача акцій, продаж звичайних акцій зі знижкою на певний відсоток від поточного ринкового курсу акцій, продаж привілейованих акцій без права голосу, заснування товариства з пайовою участю співробітників.

Одним з важливих елементів соціального пакета повинне стати добровільне додаткове (професійне) соціальне страхування найманих працівників у рамках окремих галузей економіки або окремих компаній, на основі довгострокових галузевих (рамкових) або коллективних угод [3, с. 641].

Характер добровільних додаткових систем соціального страхування, як правило, приватний, але їх діяльність повинна регулюватися спеціальним законодавством, яке передбачає соціальні гарантії для застрахованих: мінімальний період зайнятості в одного роботодавця, після якого виникає право на додаткові види захисту (наприклад, пенсійне забезпечення); збереження надбаних прав застрахованого при зміні місця роботи, форми контролю за станом актуарного балансу страхової організації.

З метою гарантії реалізації надбаних пенсійних прав підприємство повинно мати резервний пенсійний фонд, з якого здійснюються виплати у випадку неплатоспроможності підприємства, або самостійну пенсійну касу (фонду, страхової компанії).

Важливою проблемою впровадження соціальних пакетів є фінансування. Організація  в залежності від фінансового стану і ступеня відповідальності перед своїми працівниками, масштабів, галузевої належності й інших умов може надавати повний набір послуг, його окремі елементи або розраховувати на кооперацію з іншими організаціями.

Крім цього, працівник сам може брати участь у формуванні такого пакету, визначаючи набір послуг, яким він хотів би користуватися. Система гнучких пільг дозволяє співробітникам вибирати з того набору, що визначив роботодавець.

На наш погляд, мінімальний набір пільг і послуг, що входять у соціальний пакет, підприємство повинне забезпечити кожному працівникові, деякі види послуг (у виді заохочення за ініціативну, творчу, високопродуктивну працю робітника) підприємство може надавати безкоштовно, частину – у виді соціальних виплат тим, кому вони потрібні при настанні несприятливих умов, а частину – працівник, за власним бажанням, буде оплачувати зі своєї заробітної плати (останній варіант обирають 6 %  усіх працівників підприємства [3]).

Таким чином, використання соціальних пакетів у практиці управління підприємством надасть можливість задовольняти потреби працівників у соціальному захисті, який потрібен кожній людині, виявити турботу керівників до інтересів працівників, заохотити кожного, сприяти росту і процвітанню підприємства.

Література

1.  Социальная политика организации: обслуживающие производства и хозяйства// «Библиотечка «Российской газеты»»,2003.–№6.–С.35.  

2.   http://www/101/kiev.ua/glossary/ sotsial nyj protsess 1067.html 

3.   Экономика труда:(социально-трудовые отношения)/ Под. ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. –М.: Издательство "ЭКЗАМЕН", 2003. - 736 с.