Вивчення процесу друкування тиражу офсетним способом на малих офсетних машинах (Лабораторна робота), страница 2

Подача паперу в зону друкування і вирівнювання паперового аркуша щодо гумовотканинної пластини виконується папероживильним пристроєм. У аркушевих друкарських машинах такими пристроями є самонаклади. Вони призначені для поштучної подачі аркушів зі стопи в друкарський устрій машини. Застосовуються пневматичні самонаклади, в яких верхні аркуші відокремлюються від стопи паперу вакуумними присосами і струменями стиснутого повітря. Самонаклади обладнані автоматичним пристосуванням, що запобігає потраплянню в друкарський пристрій двох аркушів одночасно чи неправильно вирівняних аркушів.

Малюнок 6.4 Самонаклад машини. Пневмотичнийподаючий механізм машини.

Створення тиску між друкарською формою," гумовотканинною пластиною і папером здійснюється друкарським пристроєм. В офсетному друці друкарський пристрій складається із формного з друкарською формою, офсетного з гумовотканинною пластиною і друкарського циліндрів. Папір проходить між друкарським і офсетним циліндрами. Тиск виключається і регулюється за допомогою механізмів натиску. З їх допомогою регулюється величина зазору між друкарською формою й офсетним, друкарським циліндрами.

Малюнок 6.5 Друкарський апарат машини.

Відокремлення відбитка від гумовотканинної пластини і виведення його із зони друкування здійснюється приймально-вивідними пристроями. Для цієї мети служать аркушевивідні транспортери, що виводять аркуші з зони друкування й укладають їх у стопу на приймальному столі.

Малюнок 6.6 Аркуше-вивідний пристрій.

3.3 Підготовка машини до друкування тиражу

Перед друкуванням тиражу виконуються підготовчі операції. До друкування підготовляються всі основні пристрої друкарської машини. При цьому регулюється тиск між друкарською формою, гумовотканинною пластиною і папером. Регулюється також подача зволожуючого розчину і фарби на форму. На багатьох машинах ці регулювання автоматизовані і виконуються з пульта керування машиною. Папероживильний і приймально-вивідний устрій налаштовуються на формат і товщину паперу, що використовується.

Однією з найважливіших підготовчих операцій є приводка. Це технологічна операція, що забезпечує правильне розташування відбитка на аркуші папера. У результаті приводки одержують потрібні розміри полів відбитка, досягають точності суміщення фарб при багатофарбовому друкуванні, співпадаєш відбитків з лицьового і зворотнього боку під час двостороннього друкування. Від цієї операції багато в чому залежить якість друкованої продукції.

Малюнок 6.7 Загальна схема друкарських процесів.

3.4 Друкування тиражу

        Після завершення всіх підготовчих операцій запускають машину на робочий хід і друкують партії контрольних відбитків. На цих відбитках перевіряються всі показники якості: точність передачі елементів зображення, кольори і відтінки фарб, їхнє суміщення, правильність спуска полос тощо. Контрольні відбитки порівнюють із затвердженим видавництвом пробним відбитком. Контрольний відбиток підписують до друкування, і надалі він служить еталонним відбитком для друкування тиражу.

Щоб забезпечити ідентичність відбитків при друкуванні всього тиражу, оптимальний режим друкування повинен бути строго стабільним. Для підтримки стабільності режиму друкування друкарська машина обладнана системою контролю й автоматичною системою керування.

4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

4.1 Ознайомлення з основними пристроями друкарської машини і їх призначенням.

4.2 Підготувати самонаклад до процесу друкування.

4.3 Установити друкарську форму на формний циліндр, на офсетний циліндр закріпити гумовотканинну пластину і відрегулювати величину тиску щодо тиражного аркуша папера.