Окончание Великой отечественной и Второй мировой войны. Победа! Исторический портрет уроженца Беларуси - героя тыла, Чухнюк Елены Мироновны, страница 9

Цяжкі, доўгі быў шлях да перамогі. Але на­род дачакаўся яе. Дачакалася, прайшоўшы праз баі пад Масквой і Сталінградам, скрозь лютыя маразы, завеі палярнага круга, і Алена Чухнюк. Свой лакаматыў, які пакінуў палаючы Гомель апошнім, Алена Міронаўна прывяла ў родны горад першай, следам за наступаючымі часцямі Савецкай Арміі. Гомель ляжаў у руінах. Жыхары, яе землякі, што гэтулькі зведалі гора і пакут у фашысцкай няволі, са слязамі сустракалі першы састаў з Вялікай зямлі, упрыгожаны чырвонай зоркай і кветкамі. Гэта былі слёзы радасці і шчасця, і Алена плакала разам з усімі... [1]

“У 1946 годзе працоўныя Гомельшчыны аказалі мне высокі гонар, выбраўшы сваім дэпутатам у Вярхоўны Савет СССР, і я ўсімі сіламі старалася апраўдаць гэта давер'е. Да гэ-тага часу беражліва захоўваю пісьмы, у якіх былі не толькі асабістыя просьбы і скаргі, але і многія каштоўныя прапановы, накіраваныя на хутчэйшае аднаўленне народнай гаспадаркі, упарадкаванне работы розных арганізацый. Яны дапамагалі лепш спраўляцца з дэпутацкімі абавязкамі. У тым жа годзе мяне камандзіравалі на ву­чобу ў Маскву. Пасля гэтага працавала на розных пасадах у Міністэрстве шляхоў зносін краіны.” —працягвала свой расказ Алена Міронаўна у інтэрв’ю з газетай. [2]

Пасля вайны яна працягвае працаваць машыністам у родным дэпо, актыўна дапамагае аднаўляць разбураную дэпоўскую гаспадарку, памнажаць магутнасць і славу Беларускай магістралі. По­тым паступіла ў Маскоўскі электратэхнічны інстытут імя Дзяржынскага. Пасля сканчэння яго доўгі час працавала старшым інжынерам Міністэрства шляхоў зносін.

Не забывае горад над Сожам, дзе Алена Міронаўна Чухнюк атрымала пуцёўку ў жыццё: яна нярэдка прыязджае ў Гомель, наведвае лакама-тыўнае дэпо, іншыя працоўныя калектывы, школы. Выступае перад моладдзю, расказвае пра гераічныя працоўныя і баявыя справы свайго пакалення, якое як магло бараніла Радзіму ў суровыя  гады вайны.[1]

Літаратура:

1.  “Беларусь”, 1984, №5, Стр.8.

2.  “Звязда”, 1983, 31 жніўня, Стр.4.

3. Тэст па тэме: “Падзеі на франтах вайны. Крушэнее наступовай стратэгіі германскага вермахта.”

1. Калі пачалася Сталінградская бітва?

а) 5 ліпеня 1943г.;

б) 23 жніўня 1942г.;

в) 5 ліпеня 1942г.;

г) 17 ліпеня 1942г.;

д) 17 ліпеня 1943г.

Адказ: г).

2. Курская бітва пачалася:

а) 5 ліпеня 1943г.;

б) 23 жніўня 1943г.;

в) 12 ліпеня 1943г.;

г) 23 ліпеня 1943г.;

д) 5 жніўня 1943г.;

Адказ: а).

3. Калі быў вызвалены Курск?

а) 23 жніўня 1943г.;

б) 5 ліпеня 1943г.;

в) 8 лютага 1943г.;

г)  5 жніўня 1943г.;

д) 6 лістапада 1943 г.;

Адказ: в)

4. Курская бітва скончылася:

а) 23 жніўня 1943г.;

б) 5 жніўня 1943г.;

в) 5 ліпеня 1943г.;

г) 23 ліпеня 1943г.;

д) 5 ліпеня 1943г.;

Адказ: а)

5. Якая бітва паклала пачатак карэннаму пералому у вайне?

а) Курская бітва;

б) Сталінградская бітва;

в) Бітва за Днепр;

г) Бітва пад Масквой;

Адказ: б)

6. Калі капітуліравала Італія?

а) верасень 1944г.;

б) 8 мая 1944г.;

в) 2 верасня 1945 г;

г) 2 верасня 1944 г;

д) верасень 1943г.;

Адказ: а)

7. Які горад быў вызвалены 6 лістапада 1943 года?

а) Бранск;

б) Кіеў;

в) Курск;

г) Сталінград;

д) Смаленск;

Адказ: б)

8. У якім месяцы планавалася адкрыць другі фронт на Захадзе Еўропы на Тэгеранскай канферэнцыі?

а) сакавік  1944г.;

б) красавік 1944г.;

в) май 1944г.;

г) чэрвень 1944г.;

д) красавік 1943г.;

Адказ: в)

9. Хто прадстаўляў Англію на Тэгеранскай канферэнцыі?

а) Кле­мент Эттлі;

б) Гарры Трумэн;

в) Делано Рузвельт;

г) Уінстан Чэрчылль;

д) Іосіф Сталін;

Адказ: г)

10. Тэгеранская канферэнцыя праходзіла:

а) з 1 лістапада да 28 снежня 1943г.;

б) з 29 лістапада да 2 снежня 1943г.;

в) з 28 лістапада да 1 снежня 1943г.;

г) з 28 кастрычніка да 1 лістапада 1943г.;

д) з 28 кастрычніка да 2 лістапада 1943г.;

Адказ: в)

Літаратура:

1. История второй мировой войны (1939-1945): В 12 т. М., 1973. Т. 4-8.

2. Гісторыя Беларусі: У 2 т. Мн., 2000, Т.2.