Экзаменационный тест по курсу “Планирование продвижения товаров”, страница 9

27.

Виноградская О.И.

Водопьянова Е.В.

1

1

28.

Фогина Н.

Леострина Л.

1

1

29.

Берестова В.В.

Лаврова В.

3

3

30.

Жердева С.

Власова Н.

1

1

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА”

             (Доц. Старов С.А.)

   Ф.И.О.

  Количество      правильных ответов (из 79 вопросов теста)

Оценка

1.

Резвякова Н.Н.

        74

   5

2.

Абрамова Е.В.

        71

   5

3.

Грачева П.С.

        71

   5

4.

Хачатурян Е.Е.

        71

   5

5.

Азарьянц Г.Г.

        70

   5

6.   

Ильин Ю.Ю.

        70

   5

7.

Трунева О.В.

        70

   5

8.

Верещагина О.И.

        69

   5

9.

Донская В.Ю.

        69

   5

10.

Кузнецова О.В.

        69

   5

11.

Замыцкая Е.И.

        68 (64 +4)

   5

12.

Иванова Н.В.

        68

   5

13.

Мезенцев К.В.

        68 (67 +1)

   5

14.

Чернышева Т.С.

        68 (65 +3)

   5

15.

Архипенков А.Ю.

        67

   5

16.

Кустрич Д.В.

        67 (65 +2)

   5

17.

Григорьев К.Н.

        67

   5

18.

Либман А.В.

        67

   5

19. 

Рыбаков П.Н.

        67 (66 +1)

   5

20.

Храброва Е.Н.

        67

   5

21.

Латуха М.О.

        67

   5

22.

Астахова Е.А.

        66

   4

23.

Нурмухаметова Э.Р.

        66

   4

24.

Королева Т.В.

        66

   4

25.

Юртайкин Е.Е.

        65

   4

26.

Расков В.Е.

        65

   4

27.

Новожилова О.Ю.

        65

   4

28.

Константинова Н.Н.

        64

   4

29.

Поваренкова Д.С.

        64

   4

30.

Зуева И.В.

        63

   4

31.

Герасименко А.С.

        62

   4

32.

Поляков В.Е.

        58

   4

33.

Вашкевич К.Н.

        56

   4

34.

Добровольская А.С.

        55

   3

35.

Сорокина И.В.

        55

   3

36.

Афанасьев А.А.

        55

   3

37.

Крамер Р.П.

        52

   3

38.

Абрамков А.Е.

        51

   3

39.

Суздалева М.И.

        51

   3

40.

Царегородцев А.Е.

        50

   3

41.

Самсыгин Д.В.

        49

   3

42.

Девятко И.В.

        49

   3

43.

Иванова Е.А.

        49

   3

44.

Стародуб В.В.

        47

   2

45.

Храмагин А.Н.

        45

   2

46.

Завгородний В.А.

        44

   2

47.

Комарова Т.А.

        44

   2

48.

Григорьева Л.П.

        42

   2

49.

Губарь Е.Е.

        41

   2

50.

Капцова Е.М.

        40

   2

51.

Вдовин М.В.

        39

   2

52.

Тануляк Н.И.

        34

   2

53.

Салов К.В.

        30

   2

54.

Толстова О.В.

        28

   2

55.

Котенко А.Д.

        24 (19 +5)

   2