Морфологические и синтаксические особенности научного стиля, страница 2

Іншай тыповай прыкметай навуковага стылю прамовы з'яўляецца дакладнасць. Сэнсавая дакладнасць  дасягаецца дбайным падборам слоў, выкарыстаннем слоў у іх прамым значэнні, шырокім ужываннем тэрмінаў і адмысловай лексікі. У навуковым стылю лічыцца нормай паўтор ключавых слоў.

Адцягненасць  абавязкова праймаюць кожны навуковы тэкст. Таму тут шырока выкарыстоўваюцца абстрактныя паняцці, якія цяжка прадставіць, убачыць, адчуць. У такіх тэкстах часта сустракаюцца словы з адцягненым значэннем, напрыклад: пустэча, хуткасць, час, сіла, колькасць, якасць, закон, лік, мяжа; нярэдка выкарыстоўваюцца формулы, знакі, умоўныя пазначэнні, графікі, табліцы, дыяграмы, схемы, чарцяжы.

Характэрна, што нават пэўная лексіка тут выступае для пазначэння агульных паняццяў. Філолаг павінен уважліва..., гэта значыць філолаг наогул; Бяроза добра пераносіць маразы, гэта значыць не адзінкавы прадмет, а парода дрэў   агульнае паняцце. Гэта ярка выяўляецца пры параўнанні асаблівасцяў ужывання аднаго і таго жа слова ў навуковай і мастацкай прамове. У мастацкай прамове слова не з'яўляецца тэрмінам, яно ўтрымоўвае ў сабе не толькі паняцце, але і слоўная  мастацкая выява (параўнанне, увасабленне і т. д.). Слова навукі   адназначна

Для навуковага стылю прамовы характэрна множны лік ад абстрактных і рэчыўных назоўнікаў: даўжыні, велічыні, частоты; частае ўжыванне слоў ніякага роду: адукацыя, уласцівасць, значэнне.

Не толькі назоўнікі, але і дзеясловы звычайна выкарыстоўваюцца ў кантэксце навуковай прамовы не ў сваіх асноўных і пэўных значэннях, а ў абагульнена-адцягненым значэнні. Словы ісці, прытрымлівацца, прывесці, складаць, паказваць і інш. пазначаюць не ўласна рух і т. д., але штосьці іншае, адцягненае:

ісці лесам    гаворка ідзе аб праблемах

прытрымлівайцеся за мной      адгэтуль варта выснова

прывесці сябра      прывесці да агульнага назоўніка

У навуковай літаратуры, асабліва матэматычнай, форма будучыні часу часта пазбаўленая свайго граматычнага значэння: будзе = ёсць, з'яўляецца.

Дзеясловы цяперашняга часу таксама не заўсёды атрымоўваюць значэнне канкрэтнасці: рэгулярна ўжываюцца; заўсёды паказваюць. Шырока ўжываюцца формы недасканалага выгляду.

Для навуковай прамовы характэрна: перавага займеннікаў трэцяга твару, значэнне твару пры гэтым саслабела; частае ўжыванне кароткіх прыметнікаў.

Аднак  адцягненасць тэкстаў навуковага стылю прамовы не гавораць аб тым, што ў іх адсутнічае эмацыйнасць, экспрэсіўнасць. У гэтым выпадку яны не дасягнулі бы сваёй мэты. Экспрэсіўнасць навуковай прамовы адрозніваецца ад экспрэсіўнасці мастацкай прамовы тым, што яна звязаная першым чынам з дакладнасцю ўжывання слоў, лагічнасцю выкладу, яго пераканаўчасцю. Часцей за ўсё выкарыстоўваюцца вобразныя сродкі ў навукова-папулярнай літаратуры.

Для ўзмацнення выразнасці ў навуковым стылю прамовы, асабліва ў навукова-папулярнай літаратуры, у творах палемічнага характару, у дыскусійных артыкулах, выкарыстоўваюцца:

1)       узмацняльныя часціцы, займеннікі, прыслоўі: толькі, абсалютна, толькі;

2)       прыметнікі тыпу каласальнае,  адно з найвялікшых, найцяжкая;

3)       "праблемныя" пытанні: у самім справе, якія целы знаходзіць... клетачка ў навакольнай серадзе?, якая жа гэтаму чыннік?

Аб'ектыўнасць   яшчэ адзін прыкмета навуковага стылю прамовы. Навуковыя тэорыі і законы, навуковыя факты, з'явы, эксперыменты і іх вынікі   ўсё гэта выкладаецца ў тэкстах, якія адносяцца да навуковага стылю прамовы. І усё гэта патрабуе колькасных і якасных характарысатык, аб'ектыўных, пэўных. Таму выклічныя прапановы сустракаюцца вельмі рэдка. У навуковым тэксце недапушчальна асабістае, суб'ектыўнае меркаванне, у ім не прынята выкарыстаць займеннік Я і дзеясловы ў першым твары адзінага ліку. Тут гушчару выкарыстоўваюцца прапановы нявызначана-асабістыя (лічаць, што...), безасабовыя (вядома, што...), вызначана-асабістыя (разгледзім праблему...).