Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 45

захисні сили організму host defenses

збільшення лімфатичних вузлів lymphadenopathy

збільшення селезінки, спленомегалія splenomegaly

злоякісна лімфома, лімфосаркома lymphosarcoma

зобна залоза thymus

зовнішній extrinsic

ізогенний (що має однаковий генотип, напр. ідентичні близнята) syngeneic імунний дефіцит, імунодефіцит immunodeficiency

імунодепресант, пригнічувач імунітету immunosuppressant

інфекційно-алергічна астма intrinsic asthma

інфільтрація; просочування, проникнення infiltration

каучуконосне дерево rubber tree

квадрант, чверть|четвертина| круга|кола|, кулі quadrant

кір measles, rubeola

клітинний|клітковий| імунітет cell-mediated immunity

клітинно-опосередкована cell-mediated

клітка|клітина|-мішень target cell

крижово-клубовий sacrocostal

лімфангіома lymphangioma

лімфокіни| (гуморальні міжклітинні пептиди) lymphokines

лупа dandruff

мережа|сіть| border

мигдалина; мигдалеподібна|мигдалевидна| залоза tonsil

мікролітр microliter

молозиво colostrum

лімфа lymph

набір set

напад|приступ| (хвороби), припадок, пароксизм paroxysm

натрапляти|наштовхуватися| (на трудності і т. п.), зіткнутися (з|із| труднощами) encounter

неопластичний neoplastic

оберігати preserve|запобігати|

обчислювати|обчисляти|; оцінювати, визначати estimate

огрядна клітка|клітина|, гепариноцит|, лаброцит|, мастоцит mast cell|

окремий; особливий, індивідуальний; відмінний (від інших) separate

опосередкований mediated

особливий, приватний, специфічний specific

охороняти protect

пейєрова| бляшка aggregate gland

первинний initial

переносимий або такий, що перевозиться|перевозить| по повітрю earborne

переплітати, скручуватися twist

пилок pollen

піддаватися yield

підколінний popliteal

піднижньощелепові| лімфатичні вузли submandibular lymphatic ganglia

піретичний; гарячковий feverish

повне|цілковите| руйнування судин|посудин| vasocollapse

поглинати, заковтувати; засмоктувати absorb

попереджати|попереджувати| про небезпеку; приводити|призводити| в готовність; сигнал небезпеки alert

порушити|збуджувати||збуджувати|; індукувати induce

походження origin

прибирання сміття scavenging

придбаний|набутий| імунітет acquired immunity

призначений designated

прилеглий adjacent

проба дряпання scratch test

проба Кумбса antiglobulin [anti-human-globulin, Coombs'] test

прозорий transparent

проміжний intermediate

резервуар reservoir

розбавлений розчин dilute(d) solution

розкидання, розсіювання; розповсюдження|поширення| dissemination

розкладати (ліки, пищу) distribute

розладизовнішньогодихання respiratory distress, respiratory impairment

розчинятися; розсмоктуватися resolve

сандiмун|, циклоспорiн sandimmune, cyclosporine|

секреція secretion

сенсибілізований sensibilized

середостіння mediastinum

синдром придбаного|набутого| імунодефіциту, СНІД AIDS

системакомплементу complement system

системний червоний вовчак lupus erythematosus

сік sap

сінна лихоманка hay-fever|пропасниця|

скороминущий fugacious

слиз mucus

слина saliva|слиновий|

сопливий ніс runny nose

сприйнятливість, нахил, чутливість susceptibility

спринцівка, шприц syringe|шприц-машина|

стан|достаток| гіперчутливості hypersensitivity disease

стійкий tolerant

стукіт|стук| зубами tooth chatter

судинна оболонка vascular membrane

сумісний compatible

сумісність compatibility

такий, щовитягує extracting

таким чином thus

тимектомія thymectomy

трабекула, щаблина|поперечка| trabecula

тремтіння, озноб shivering

тривалий; що триває; довготривалий long-lasting

у початковій стадії, на початку initially|становищі|

узятий у тієї ж особи, аллотрансплантат homograft|особи|

усувати delete

фагоцитоз phagocytosis

хілезний lacteal

цитотоксичні засоби cytotoxic drugs|кошти|

цілорічний, цілорічний; що триває круглий рік perennial

червоподібний відросток|паросток|, апендикс appendix

чинити опір, опиратися; перешкоджати; протидіяти interfere

чотирьохріжковий four-pronged

шкірна|шкіряна| алергічна проба patch test

що самознищується self-destructive