Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 44

immunosuppressantімунодепресант

induceстимулювати

infiltrationпроникнення

inhaleвдихати

inhibitingщо забороняє

initiallyна початку

interactвзаємодіяти

interferewithперешкоджати

interstitialінтерстиціальний

intertwineпереплітати

intractableважковиліковний

intrinsicasthmaспадкова бронхіальна астма

lactealмолочний

lastingтривалий

lymphadenopathyлімфаденопатія

lymphangiomaлімфангіома

lymphokinesлимфокіни

malfunctionпорушення функції

malignantlymphomaзлоякісна лімфома

mastcellмастоцит

maturationдосягнення повного розвитку 

measlesкір

mediastinumсередостіння

mediatedпроміжний

microliterмікролітр 

misdirectнеправильно направляти

mismatchневідповідність  

mucusслиз

neoplasticпухлинний

networkсітчаста структура

obstructionперешкода 

originпоходження

paroxysmраптовий напад хвороби

particularособливий

patchtestшкірна алергічна проба

patrolохороняти

patternструктура

perennialбагаторічний

persistentпостійний 

Peyer'sglandпейерова бляшка

phagocytosisфагоцитоз

pluripotentialщо діє на декілька органів

pollenпилок

poplitealпідколінний 

predominantчисельно переважаючий

preserveоберігати

primaryпервинний 

prongedзабезпечений зубцями

quadrantчверть круга 

readilyшвидко, без затримки

recallantigen "воскреслий" антиген

releaseвиділення 

reservoir резервуар 

resistчинити опір 

resolveрозчиняти

respectivelyу вказаному порядку

respiratorydistressдихальна недостатність

rigorозноб; тремтіння

rubbertreeкаучукове дерево

runnynoseсопливий ніс

sacroiliacкрижово-клубовий

salivaслина

sapсік 

scavengingвидалення домішок

scratchtestскарифікаційна шкірна проба

secretemucusвиділяти слиз   

secretionсекреція, виділення

selfcellаутологічна клітка

self-destructiveщо самознищується

sensitizedактивований

shiveringтремтіння  

siblingпотомство одних батьків

sourceоснова, початок

splenomegalyстійке збільшення селезінки

sterileстерильний; позбавлений здібності до відтворення потомства

submandibularlymphnodesпіднижньощелепові лімфатичні вузли 

suppressзупиняти

susceptibilityсприйнятливість

syngeneicізогенний  

syringeшприц

targetcellклітка-мішень

therebyтаким чином, за допомогою цього

thusтак, таким чином 

thymectomyтимектомія

thymusтимус, зобна залоза

tissuegraftклапоть тканини

tonsilмигдалеподібна залоза 

toothchatterстукіт зубами

trabeculaтрабекула, щаблина

transientтимчасовий

transparentпрозорий, такий, що просвічує 

undergoпіддаватися  

vascularmembraneсудинна оболонка

westernblottingвестерн-блоттінг

year-roundцілорічний

Українсько-англійський словник

аденоїди, аденоїдна вегетація adenoids

алергія, гіперчутливість allergy

аплазія тімуса thymic aplasia|

аплазія, недорозвиненість, відсутність розвитку aplasia

атопічний дерматит, атопічна екзема atopical dermatitis

бар'єр, екран screen

безплідний sterile

битися, боротися; вести бій struggle

брат або сестра, потомство одних батьків sibling

вдихати inhale

взаємодіяти interact

вивільнення (речовини) emission|скид|    e

вигодовувана грудьми дитина|дитя| breast-fed child

визначення групи крові blood grouping

викликати provoke|спричиняти|

висип у формі|у формі| метелика rash

відповідно, відповідним чином; у вказаному порядку respectively|ладі|

вроджена вада, природжена|уроджена| потворність aplasia

гігантська кропив'янка|кропивниця|, ангіоневротичний набряк Bannister's disease

гіпоплазія, недорозвинення hypoplasia

головний комплекс гістосумісності у людини major histocompatibility complex

гостра дихальна недостатність acute respiratory failure

гостра ниркова недостатність acute renal failure

гуморальний імунітет humoral immunity

джерело origin

дихальні шляхи|колії|, дихальна трубка respiratory tube|люлька|

дозрівання; нагноєння suppuration

домінуючий, переважний dominant

забезпечений зубцями, вістрям і тому подібне pronged

заважати prevent|мішати|

загострення хвороби, загострення exacerbation

застій, гіперемія congestion|

затримуючи, гальмуючи inhibiting